آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

100صفت پرکاربرد انگلیسی

در این مطلب 100 صفت پرکابرد انگلیسی را برای شما دوستان گرامی گردآوری کرده ایم که به شرح زیر می باشند.

فارسی انگلیسی
other دیگر / دیگری
 new جدید / نو
 good خوب
 high بالا / زیاد
 old پیر / مسن / قدیمی
 great عالی / بزرگ
 big بزرگ
 American آمریکایی
 small کوچک
 large بزرگ / حجیم
 national ملی
 young جوان / کم سن
 different متفاوت
 black سیاه
 long بلند / طولانی
 little کوچک / ریز
 important مهم
 political سیاسی
 bad بد / خراب
 white سفید
 real واقعی
 best بهترین
 right درست / راست
 social اجتماعی
 only تنها
 public عمومی
 sure مطمئن
 low کم / پایین
 early زود
 able توانا
 human انسان
 local محلی
 late دیر
 hard سخت / سفت / مشکل
 major عمده / اصلی
 better بهتر
 economic اقتصادی / ارزان قیمت
 strong قوی / مستحکم / تند (برای مزه ها)
 possible ممکن / قابل انجام
 whole همه / تمام
 free آزاد / رایگان
 military نظامی
 true درست / حقیقی
 federal فدرال
 international بین المللی
 full کامل / تمام / پر
 special خاص / ویژه
 easy راحت
 clear تمیز / پاک / واضح
 recent اخیر
 certain معین / قطعی
 personal شخصی
 open باز / علنی
 red سرخ / قرمز
 difficult سخت / مشکل
 available در دسترس / موجود
 likely محتمل
 short کوتاه /  مختصر
 single تنها / مجرد
 medical پزشکی / دارویی
 current رایج / متداول / جاری
 wrong اشتباه / غلط
 private خصوصی / محرمانه
 past قبلی / سابق
 foreign خارجی / بیگانه
 fine خوب / لطیف
 common مشترک / رایج / عمومی
 poor فقیر / بیچاره
 natural طبیعی
 significant مهم / قابل توجه
 similar مشابه
 hot داغ / پرحرارت / جذاب
 dead مرده / بی روح
 central مرکزی
 happy شاد
 serious جدی / وخیم
 ready آماده
 simple ساده
 left چپ
 physical فیزیکی / جسمانی
 general عمومی / همگانی
 environmental محیطی / مربوط به محیط زیست
 financial مالی
 blue آبی / افسرده
 democratic دموکراتیک
 dark تیره / تاریک
 various مختلف / گوناگون
 entire تمام / سراسر
 close نزدیک / خودمانی
 legal قانونی / مشروع / حقوقی
 religious مذهبی / دینی
 cold سرد
 final نهایی
 main اصلی
 green سبز
 nice خوب / دلپذیر
 huge عظیم / کلان
 popular محبوب
 traditional سنتی
 cultural فرهنگی

مطلب پیشنهادی : اصطلاحات کاربردی تکنولوژی به انگلیسی و فارسی

ارسال نظر