آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

شش لغت عجیب و تاثیر گذار !

شش لغت که استفاده از آنها در جمله می تواند باعث درک اشتباهی از معنی جمله شود. در زبان انگلیسی کلمات و واژه های وجود دارند که نقش حمایتی دارند و به نام کلمات حمایتی (Crutch words) خوانده می شوند. نقش این کلمات همچنانکه از اسمشان پیداست این است که گوینده را برای بیان منظور خاصی که قرار است بر زبان آورده شود، کمک کنند. مثلا وقتی که کسی در حال بیان دیدگاه خود درباره موضوع خاصی است از این کلمات استفاده می کند تا بتواند به کمک آنها جملات و عبارات درستی را بر زبان بیاورد و منظور خود را به روشنی منتقل کند. در اینجا شش لغت از این کلمات حمایتی را مورد بررسی قرار می دهیم که ممکن است استفاده از آنها باعث تغییر معنا و یا منظور گوینده آنها برای مخاطب گردد.

 

Obviously:

این واژه باید بر عملی دلالت کند که قابل مشاهده، شناخته شده یا درک شده باشد. با این حال کسانی که آن را در جمله به کار می برند معمولا تمایل دارند که با استفاده از آنها و با توجه به چیزهایی که لزوما آشکار نیستند منظورشان را مورد تاکید قرار دهند. مثال:

Obviously he should have parked his car in the parking lot

واضح است که او باید ماشینش را در پارکینگ پارک کرده باشد.

 

Actually:

در واقع … کلمات حمایتی کلماتی هستند که ما آنها را در جملاتی که بر زبان می آوریم، به کار می بریم تا بتوانیم در حین صحبت کردن زمان بیشتری برای فکر کردن و یا تاکید بر یک موضوع خاص برای خود فراهم کنیم. این کلمات کم کم و با گذشت زمان، به تیک ها و کلمات ناخودآگاه کلامی ما تبدیل می شوند. “Actually” یکی از این واژه ها و کلمات حمایتی است و به این معنی است که چیزی را که در واقعیت وجود دارد بیشتر مورد تاکید قرار دهیم، و اغلب به گونه ای مورد استفاده قرار می گیرد تا بتوانند راهنمایی برای سخنی باشد که قرار است بر زبان آورده شود. مثال:

actually have no idea to talk about that incident

من در واقع هیچ نظری در مورد آن حادثه ندارم.

 

Literally:

Literally یکی از معروف ترین کلمات حمایتی (Crutch words) در انگلیسی است که مورد استفاده قرار می گیرد و در لغت به معنی ” به معنای واقعی کلمه”، یا “ظاهرا” و یا “بطور تحت اللفظى” می باشد. این لغت باید برای توصیف کاری که به معنای صریح و روشن رخ می دهد، استفاده گردد اما برعکس این حالت اغلب برای تاکید بر وضعیتی اغراق آمیز و یا خیالی استفاده می گردد. مثال:

 I literally ran 300 miles today

من امروز به معنای واقعی کلمه ۳۰۰ مایل را دویدم.

 

Basically:

Basically برای نشان دادن حقیقت، سادگی و اعتماد به نفس مورد استفاده قرار می گیرد. در لغت به معنی ” بطور اساسى”، و یا ” اساسا” می باشد. این لغت حمایتی باید اصولا چیزی را در جمله مورد تاکید قرار دهد که بسیار اساسی و یا امری ابتدایی به نظر می رسد، اما در واقع به منظور ایجاد حس قدرت و اعتبار و نیز قطعیت موضوعی در درون متن مورد استفاده قرار می گیرد. مثال:

Basically, he made a bad decision

او اساسا تصمیم بدی گرفت.

 

Honestly:

Honestly در لغت به معنای “از روى درستى”، “به راستی”، و یا “صادقانه” است و یکی از کلمات حمایتی (Crutch words) است که برای اثبات حس قدرت و اعتبار و نیز بیان شکاکى و دیر باورى در مورد چیزی در بافت جملات مورد استفاده قرار می گیرد. این لغت علیرغم داشتن معنای درستی و راستی موضوعی در جمله، اما با این حال به ندرت صداقت را به بیانیه ای اضافه می کند. مثال:

Honestly, I have no idea why he did that

صادقانه (بگویم)، من نمی دانم که چرا او این کار را انجام داد.

 

Like:

این لغت دارای دو معنی متفاوت “دوست داشتن” و “شبیه بودن” می باشد که معنی دوم آن (شبیه بودن) بیشتر جزو کلمات حمایتی (Crutch words) می باشد. این لغت بیشتر در مکالمات مورد استفاده قرار می گیرد تا به کسی که آنرا بر زبان می آورد زمانی را برای فکر کردن در مورد موضوع مورد بحث و ذکر مثال درباره موضوع مورد بحت در اختیار او قرار دهد. . این لغت در معنی دوم خود که در بالا به آن اشاره شد بیشتر شکل ظاهر، نوع، شخصیت، و یا مقدار مشابه چیز دیگری که مورد بحث می باشد بیان می کند. معمولا کسی که در حین صحبت هایش از آن استفاده می کند نمی تواند عادت استفاده از این کلمه را تغییر دهد زیرا به نوعی باعث ایجاد عادت می گردد.


مطلب پیشنهادی: اشتباه رایج در استفاده از Write (نوشتن) در زبان انگلیسی

ارسال نظر