آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

گرامر-Modal Verbs(جلسه اول)

یکی از مهم ترین مباحث گرامری Modal Verbs می باشد. در ابتدا لازم است بدانیم که افعال Modal چه افعالی هستند برای این کار لازم است آن افعال را که تعداد محدودی دارند حفظ نماییم .

افعال Modal:

can , must , could , have to , might , should

این افعال بسیار خاص هستند و رفتار نامنظمی در زبان انگلیسی دارند در این نوشتار سعی برآن بوده است که یک توضیح جامع و موثر پیرامون این افعال داده شود.لازم به ذکر است این مبحث بیشتر با حل تمرین های مداوم قابل درک است بدین منظور لینک دسترسی به تمرینات را نیز در انتها در اختیار علاقه مندان قرار می دهیم.درابتدا به ذکر چند مثال از انواع متداول این افعال می پردازیم:

 

شکل ساده معلوم:

.I should clean the room once a day

شکل ساده مجهول:

.The room should be cleaned once a day

شکل استمراری معلوم:

.I should be cleaning the room now

شکل استمراری مجهول:

.The room should be being cleaned now

شکل Perfect ساده معلوم:

.I should have cleaned the room yesterday

شکل Perfect  ساده مجهول:

.The room should have been cleaned yesterday

شکل Perfect استمراری معلوم:

.I should have been cleaning the room instead of watching TV

شکل Perfect استمراری مجهول:

(The room should have been being cleaned but nobody was there. (Rare form

تمریناتی را در برای این جلسه در نظر گرفته ایم که لینک دسترسی به آن در زیر قرار میگیرد،لازم به ذکر است مبحث افعال Modal بسیار گسترده بوده و اشاره به همه مسائل در یک جلسه امکانپذیر نخواهد بود به همین دلیل تصمیم به برگزاری چندین جلسه برای یادگیری این موضوع نموده ایم که جلسه اول به شکل فوق بود و حالت آشنایی کلی داشت ،به حول و قوه الهی در جلسات بعدی به مباحث بیشتر و جزییات هر آیتم خواهیم پرداخت.

از آنجا که یادگیری زبان امری پیوسته و مستمر می باشد لذا توصیه اکید می کنیم که در جلسات بعد نیز هم  ادامه مباحث این قسمت را دنبال کنید.

لینک تمرینات جلسه اول:

http://www.englishpage.com/modals/interactivemodal1.htm

http://www.englishpage.com/modals/interactivemodal2.htm

 

ارسال نظر