آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کلمات پرسشی Question Word در زبان انگلیسی

کلمات پرسشی یا Interrogative Words

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی با لفظ Wh word ها یا Question Words ها نیز نامیده می شوند.این کلمات جهت ساخت جملات سوالی و پرسشی مورد استفاده قرار می گیرند. و محل قرار گرفتن آنها در ابتدای جمله می باشد. مهمترین و پر کاربرد ترین این کلمات عبارتند از:

What – Who – Whom – Which – Which one – Whose – What – When – What time – Where – How – How much – How many – How long – How often – How far – Why.

چه چیزی، چه کسی، به چه کسی، کدام،کدامیک، مال چه کسی، کی، چه ساعتی، کجا،چگونه، چقدر، چند تا، چه مدت، چند وقت به چند وقت، تا کجا، چرا.
نکته مهم: بعد این ادوات پرسشی همیشه فعل کمکی Do, Does, Will ,Did به کار میرود. جز ادوات پرسشی What و Which که در جاهایی دارای تبصره هایی هستند.
تبصره اول: کلمات What و Which زمانی که به فاعل جمله اشاره می کنند،به فعل کمکی احتیاج ندارند.

The car caught fire.

ماشین آتش گرفت.

What caught fire?

چه چیزی آتش گرفت؟ (What نقش فاعلی دارد)

تبصره دوم: زمانی که What و Which در حالت مفهومی مورد سوال باشند، حتما باید فعل کمکی زمان مربوطه در جمله ذکر شود. برای مثال:

She bought a flower last night.

او شب قبل یک گل خرید.

What did she buy last night?

او شب قبل چه چیزی خرید؟ در جمله فوق What به جای مفعول به کار رفته و در حقیقت مفعول برای فردی که سوال می پرسد مجهول است و فرد می خواهد بداند که چه چیزی را خریده است.

با توجه به اینکه ادوات پرسشی Wh Question ها در مورد اطلاعاتی سوال می پرسند، بنابراین در جواب اینگونه سوال ها نمیتوان از Yes یا No استفاده کرد. برای پاسخ اینگونه سوال ها بهتر از توضیحات مختصری که فاعل به آن نیاز دارد استفاده کنیم.

ارسال نظر