آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کلمات متشابه

مناسب  eligible
مهاجر، غریب  immigrant  مهاجر، کوچ کننده  emigrant
مشرف، نزدیک imminent بلند، والامقام eminent
تهاجم irruption انفجار و فوران eruption
 غذا  fare  زیبا، بازار مکاره  fair
 در، دروازه  gate طرز راه رفتن  gait
زندان gaol مقصود، دروازه (بازی) goal
گروه، جماعت horde اندوخته، ذخیره hoard
تمام و کلیه whole سوراخ hole
درشکه hansom خوش تیپ handsome
گوزن نر hart قلب، دل heart
فاقد شرایط لازم  ineligible  ناخوانا  illegible
صاف و ساده، رک گو  ingenuous  باهوش، کاردان  ingenious
چنگ، بربط lyre دروغگو liar
کاهش دادن lessen درس lesson
سیما، قیافه mien پست، ناچیز mean
فطرت، خمیره، غیرت mettle فلز metal
کان کن، معدنچی miner پایین مقام minor
 پیچیده، گره دار  knotty  شیطان، بد ذات naughty
عمل کردن، به کار بستن  practise  کار، عمل، تمرین کردن  practice
اصل، اصول principle عمده، اصلی، رئیس، سرمایه principal
مقصود و منظور داشتن purpose پیشنهاد کردن، در نظر داشتن prpose
رئیس جمهور president مقدم precedent
 دستۀ سرود خوانان الیاف نارگیل choirecoir دستۀ 24 ورقی کاغذ quire
 کشتی شکستگی  wreck  توجه کردن  reck
درست  right  آیین و مراسم  rite
بینایی sight محوطه  site
غلات cereal سریال serial
دوختن sew کاشتن sow
نوشت افزار stationery ثابت، ایستاده stationary
پله نردبان stile سبک style
سنتور cymbal علامت، اشاره symbol
 رساله، مقاله  tretise  معاهده، پیمان نامه  treaties
قابل اغماض، جزئی  venial  پولکی، پست  venal
پوشیدن، ساییدن، ساییدگی wear کالا، جنس ware
 قوچ/آیا؛ کدامیک wether/ whether هوا weather
نوشتن write سازنده، استاد wri

ارسال نظر