آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربرد حروف اضافه To و At و شباهت آن‌ها

حروف اضافه to و at هر دو جزئی از حروف اضافه یا preposition ها در زبان انگلیسی هستند. در کنار کاربردهای فراوان دیگر، بیان مکان و موقعیت رخ دادنِ فعل، از معنای اصلی این دو حرف است.

اما باید توجه داشت که این دو حرف کاربرد‌های متفاوتی از یکدیگر دارند و این کاربرد‌ها بطور مستقیم در تعیین معنای جمله مؤثر است.

در فارسی نیز ما حرف اضافه to را معمولا به کلمه «به» و حرف اضافه at را به واژه «در» ترجمه می‌کنیم. این دو ترجمه با اینکه رساننده تمامی معانی این دو حرف نیستند ولی اتفاقا به معنای مورد نظر ما در این گفتار نزدیکند و می‌توان از آن‌ها برای پرهیز از انجام این اشتباه رایج استفاده کرد. لیکن یادآوری می‌شود که معادل‌سازیِ عبارات انگلیسی با ترجمه فارسی آن‌ها از اساس کاری نادرست است.

تفاوت کاربرد To و At در بیان موقعیت فعل

به این دو مثال توجه کنید:

I come to university every day.

I come at university every day.

«من هر روز به دانشگاه می‌آیم.»

و

I’m standing at the university courtyard.

I’m standing to the university courtyard.

«من در حیاط دانشگاه ایستاده‌ام.»

در این دو مثال تفاوت معنایی و کاربرد to و at نشان داده شده‌ است.

ما در زبان انگلیسی هنگامی از to استفاده می‌کنیم که جمله، بیان کننده جابجا شدن و حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگرباشد.

اما وقتی از at استفاده می‌کنیم که بخواهیم بگوییم کسی یا چیزی در نقطه‌ای قرار دارد و ثابت است.

توجه به این نکته می‌تواند شما را از این اشتباه رایج باز دارد.

ضمن اینکه توجه دارید این اشتباهِ رایج از نوعِ کاربردِ جابجای کلمات یا همان confused words است.

مثال‌هایی از کاربرد to و at

برای اطمینان از اینکه شیوه صحیح کاربرد to و at را آموخته‌اید سعی کنید که با حرف اضافه مناسب، جاهای خالی زیر را پر کنید.

پاسخ صحیح سؤالات، در انتهای پست قرار داده شده‌اند.

 • ۱) He goes ___ the supermarket every Monday.

«او هر دوشنبه به سوپرمارکت می‌رود.»

 • ۲) John stood ___ the window.

«جان مقابل پنجره ایستاد.»

 • ۳) Ali is ___ school.

«علی در مدرسه است.»

 • ۴) I met her ___ the airport.

«من با او در فرودگاه ملاقات کردم»

 • ۵) I’m going ___ a meeting this afternoon.

«من امروز عصر به یک جلسه می‌روم.»

 • ۶) I enjoyed myself ___ the party.

«من از اوقاتم در مهمانی لذت بردم.»

 • ۷) The tourist stayed ___ the Milad Tower Hotel.

«این توریست در هتل برج میلاد اقامت کرد.»

 • ۸) After his trip, he returned ___ work.

«بعد از سفر، او به سر کارش بازگشت.»

 • ۹) I saw Ali ___ the cinema.

«من علی را در سینما دیدم.»

 • ۱۰) Please wait for me ___ the exit.

«لطفا دم درب خروجی منتظر من بمان.»

پاسخ سؤال‌ها

 • ۱) to
 • ۲) at
 • ۳) at
 • ۴) at
 • ۵) to
 • ۶) at
 • ۷) at
 • ۸) to
 • ۹) at
 • ۱۰) at

ارسال نظر