آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربرد most در زبان انگلیسی

کاربرد most در زبان انگلیسی – واژه most در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد. برای بیان کلیات یک موضوع یا صحبت در مورد بیشترین تعداد از این واژه استفاده می شود. برای استفاده از این واژه در جملات و مکالمه زبان انگلیسی باید به نکاتی توجه کنید. امروز با آموزش نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی و آموزش نحوه استفاده از کلمات در جمله زبان انگلیسی با شما همراه هستیم.

most

کلمه ی most  در زبان انگلیسی هرگاه درمعنای ( تقریباً همه ) باشد و موضوع سخن نیز عام و کلی باشد ، بلافاصله پیش از اسم می آید:

.Most cheese contains a lot of fat

اغلب پنیرها مقدار زیادی چربی دارند.

در این مورد خاص ، درست نیست اگر بگوییم:

 .most of cheese

.Most Americans own cars

اغلب آمریکایی ها ماشین دارند.

عبارت most of the را هنگامی در زبان انگلیسی به کار می بریم که از بخشی از یک چیز مشخص ، یا یک گروه معین صحبت می کنیم:

.Greg has eaten most of the cheese that was in the fridge

گرِگ بیشتر پنیرهایی را که در یخچال بود ، خورده است.

.Most of the Americans we asked owned cars

اغلب آمریکایی هایی که ما از آن ها سؤال کردیم ماشین داشتند.

در مورد اخیر ، یعنی در سخن گفتن از گروهی معین ، می توان most را بدون of the هم به کار برد:

.Most Americans we asked own cars

پس از the most در معنای ( بیش از هر چیز دیگر ) می توان اسم زبان انگلیسی را در حالت جمع یا اسم غیر قابل شمارش به کار برد:

.The most damage was done to the houses nearest the cliff

بیشترین خسارت به خانه هایی که بیش از همه به صخره نزدیک بودند ، وارد آمد.

به این معنا که خسارت وارد شده بر آن خانه ها بیش از هر جای دیگر بود.

کلمه ی most هرگاه در جمله های از نوع زیر به کار رود ، رساننده ی معنای ( بیش از هر چیز دیگر ) است:

.My swimming is the thing I most want to the cliff

من تو دنیا شنا را از همه چیز بیشتر دوست دارم.

.I want to improve my swimming most

من می خواهم شنایم از همه ی چیزهای دیگرم بهتر شود.

.I most want to improve my swimming

من بیشتر از هر چیز دلم می خواهد شنایم بهتر شود.

باید در نظر داشت  که بیشتر صفت های کوتاه زبان انگلیسی نیز دارای صورتی هستند که به –est ختم می شوند و هنگامی آن صورت ها را به کار می بریم که بخواهیم مفهوم ( بیشتر از هر چیز دیگر ) را برسانیم.

کلمه ی most را نمی توان با این قبیل صورت ها به کار برد:

.Manhattan is the richest area in New York

مانهاتان ثروتمندترین منطقه ی نیویورک است.

.The dullest people I’ve ever met

کودن ترین افرادی که تا به حال دیده ام

همچنین به یاد داشته باشید که عبارت most of the time صحیح است و غلط است اگر بگوییم:

Most of times

the most time

ارسال نظر