آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربرد Be going to در گرامر زبان انگلیسی

کاربرد Be going to در زمان آینده در گرامر زبان انگلیسی
Be going to در معنی (قصد داشتن ، تصمیم داشتن) در زمان آینده نقش “Will” را بازی می کند. در واقع نمایانگر قصد و تصمیم است با ایت تفاوت که در مورد این قصد و نیت قبلاً پیش بینی شده است، در حقیقت “Will” یا “be going” برابر بوده ولی یک فرق جزئی بین آنها وجود دارد. برای روشن شدن این موضوع به مثال توجه کنید:

.She has bought some cloth; she is going to make a dress
او مقداری پارچه خریده و تصمیم دارد یک پیراهن بدوزد.

در جمله فوق خریدن پارچه به منظور تهیه پیراهن مورد نظر است، و از “going to” استفاده می کنیم چون قبلاً در مورد عملی که قصد انجام آن را داریم پیش بینی کرده بودیم و تدارک انجام آنرا دیده بودیم.
برای درک بهتر مطلب به مثال زیر توجه کنید:

.Mother: I’ve left my bag upstairs
مادر: من کیفم را در طبقه بالا جا گذاشتم.
.Son: I will get it for you
پسر: من آنرا برایتان می آورم.

در جمله دوم چون پسر از قبل نمی دانسته کهک مادرش کیف خود را در طبقه بالا جا گذاشته به همین دلیل به جای استفاده از be going to از “will” استفاده می کنیم.
نکته اول: می توان به جای “to be going to” که نقش زمان آینده را بازی می کند، از افعال want, plan و decide نیز استفاده کرد. برای مثال:

.I have decided to talk to him
تصمیم گرفتم با او صحبت کنم.

نکته دوم: بعد از to be going to که نقش زمان آینده را بازی می کند، از دو فعل Come و Go استفاده نمی شود، بلکه به جای آن زمان حال استمراری با قید زمان آینده را استفاده می کنیم. برای مثال: به جای جمله He is going to come tomorrow بهتر است از جمله He is coming tomorrow. استفاده کنیم.

نکته سوم: تصور اشتباهی از فعل to be going to در بین افرادی که قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارند وجود دارد، که فکر میکنند فعل to be going to در زمان آینده فقط کاربرد دارد، در صورتی که ما می توانیم در زمان گذشته برای تمام ضمایر نیز از آن استفاده کنیم. برای مثال:

.I was going to tell you the fact, but he didn’t let me
من قصد داشتم حقیقت را به شما بگویم ولی او اجازه نداد.

ارسال نظر