آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربرد at ، In و on برای بیان زمان در زبان انگلیسی

زمان در زبان انگلیسی – در زبان انگلیسی هنگام صحبت کردن درباره ی زمان ، معمولاً از سه حرف اضافه ی at ، in و on استفاده می کنیم. هریک از این سه حرف اضافه معرفی شده کاربرد خاصی در زبان انگلیسی دارند. با توجه به اینکه در مورد زمان خاص یا بازه زمانی خاصی صحبت می کنیم، حرف اضافه مورد استفاده عوض می شود. در این مطلب نحوه بیان کردن زمان در زبان انگلیسی به همراه نکات گرامر زبان انگلیسی در این رابطه را به شما آموزش خواهم داد.

At:

 at  در زبان انگلیسی برای بیان ساعت به کار می رود:

.I usually start my work at nine o’clock

من معمولاً ساعت ۹ کارم را شروع می کنم.

In:

در زبان انگلیسی وقتی درباره ی بخشی از روز مانند morning ، afternoon و evening صحبت می کنیم ، حرف اضافه ی in را به کار می بریم:

.I work best in the morning

من صبح ها بهتر کار می کنم.

.They arrived at three o’clock in the afternoon

آن ها ساعت سه بعد از ظهر رسیدند.

.We usally go out in the evening

ما معمولاً شب ها می رویم بیرون.

هنگامی که درباره ی روزهای هفته صحبت می کنیم، حرف اضافه ی on را به کار می بریم:

.I’ll ring you on Monday

من دوشنبه بهت زنگ می زنم.

On:

در گفتار روزمره ، به خصوص در زبان انگلیسی آمریکایی ، گاهی حرف اضافه ی on حذف می شود:

.I’m seeing her Sunday morning

من یکشنبه صبح می بینمش.

وقتی به ززبان انگلیسی درباره یک روز هفته به طور عام صحبت می کنیم ، آن روز هفته به صورت جمع می آید:

.The shop is closed on Fridays

مغازه روزهای جمعه تعطیل است.

ارسال نظر