آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربرد کلمه “پیر” در مکالمات

برای بیان پیر و سالخورده به زبان انگلیسی از چه کلماتی استفاده می شود؟ بیان سن زیاد و سالخوردگی در زبان انگلیسی با واژه های مختلفی امکان پذیر است که هرکدام کاربرد متفاوتی دارند. در این مقاله به بررسی تفاوت این کلمات و بررسی گرامر کاربردی هریک می پردازیم.

Old

از مقایسه ی صفت های old ، aged ، elderly ، ancient و antique می توان دریافت که هر یک از آن ها ، علیرغم شباهت های معنایی ، کاربرد متفاوتی دارند.

صفت old در گفتگو از انسان ها ، حیوانات و اشیا به کار می رود و بیانگر آن است که شخص ، حیوان یا چیز مورد بحث برای مدتی طولانی زندگی کرده یا وجود داشته است:

یک پیرزن / زن سالخورده                   an old woman

یک سگ پیر                        an old dog

یک کلیسای قدیمی                    an old church

عبارت و صفی old friend به کسی اطلاق می شود که شخص مدت زیادی با او اشنا بوده است. البته این بدان معنا نیست که آن کس لزوماً پیر است:

Kate’s an old friend of mine – we were at school together.

کِیت دوست قدیمی من است ، ما در مدرسه با هم بودیم.

صفت old  به معنای ( سابق ) یا ( پیشین ) نیز هست:

او در مدرسه ی قبلی اش شادتر بود.       . He was much happier at his old school

دوست پسر سابق خواهرم                           . my sister’s old boyfriend

صفت aged خیلی رسمی تر از صفت old است و برای توصیف افراد بسیار پیری به کار می رود که احتمالاً دچار ضعف نیز شده اند:

.she had two aged aunts

او دو عمه ی سالخورده دارد.

صفت elderly کلمه ای است مؤدبانه برای توصیف اشخاص پیر و اغلب در زبان رسمی به کار می رود:

.There are increasing numbers of elderly people in western societies

در جوامع غربی شمار افراد سالخورده رو به افزایش است.
عبارت اسمی older people و یا older person را هنگامی به کار می برند که بخواهند به شکلی مؤدبانه بگویند شخص جوان نیست:

.Many older people in Britain live alone on low incomes

در بریتانیا بسیاری از سالمندان به تنهایی و با درآمد کم زندگی می کنند.

صفت های ancient و antique معمولاً برای اشیا به کار می روند. چیزی را که هزاران سال قبل وجود داشته است، با صفت ancient توصیف می کنند:

the ancient Persian novelization

تمدن ایران باستان

.She’s studying ancient history

او در رشته ی تاریخ باستان تحصیل می کند.

صفت antique برای شیئی به کار می رود که از گذشته های دور باقی مانده و بنابراین باارزش است:

.He collects antique furniture

او وسایل خانگی عتیقه جمع آوری می کند.

Olde

Olde املای قدیمی old است که امروز فقط جلوی اسم مغازه ها ، مهمان خانه ها و غیره به کار می رود تا حالت سنتی و جذاب تری به آن ها بدهد:

چای خانه ی سنتی          ye olde tea room

ارسال نظر