آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربرد کلمات Must و Have to در زبان انگلیسی

آیا می دانید must و had to چه کاربردهایی در زبان انگلیسی دارند؟ برای یادگیری نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی و یادگیری کاربرد و جایگاه کلمات در جمله زبان انگلیسی با ما همراه باشید.

Must

صرف نظر از تفاوت های ظریفی که دو واژه زبان انگلیسی must و have to با هم دارند ، هر دو را می توان در فارسی ( باید) ترجمه کرد:

.I must wash the car today

من امروز باید ماشین را بشویم.

.You have to do what the policeman says

تو باید هر کاری پلیس می گوید بکنی.

.Nurses have to wear a uniform

پرستاران باید لباس فُرم بپوشند.

باید توجه داشت که must صورت گذشته و اینده ندارد و برای گذشته ی آن از صورت had to و برای آینده از صورت  will have to استفاده می شود:

.I had to wit half an hour for a bus

من باید نیم ساعت منتظر اتوبوس می شدم.( = من مجبور بودم نیم ساعت منتظر اتوبوس بشوم.)

.We’ll have to borrow the money we need

ما باید پول مورد نیازمان را قرض کنیم.

برای سؤالی کردن جملات زبان انگلیسی که دارای have to هستند از فعل کمکی do  استفاده می شود:

?Do the children have to wear a uniform

آیا بچه ها باید ( = مجبورند) لباس فُرم بپوشند؟

در جملات منفی زبان انگلیسی ، هر دو صورت must not و don’t have to به کار می رود ؛ همچنین از افعال منفی don’t need to و need not نیز در همین معنی استفاده می شود.

فعل منفی must not را هنگامی در زبان انگلیسی به کار می برند که انجام کاری را از کسی بخواهند یا انتظار انجام آن کار را از او داشته باشند:

.Passengers must not smoke until the sgns have been switched off

تا زمانی که علامت ( سیگار کشیدن ممنوع ) خاموش نشده است ،

مسافران نباید( = اجازه ندارند ) سیگار بکشند.

از صورت کوتاه شده ی mustn’t  بیشتر در زبان انگلیسی بریتانیایی استفاده می شود:

.You mustn’t leave the gate open

شما نباید در ( ورودی ) را باز بگذارید.

افعال منفی don’t have to ، don’t need to یا need not را هنگامی به کار می برند که بخواهند بگویند انجام کاری ضرورت ندارد:

.You don’t have to pay for the tickets in advance

شما لازم نیست ( = نباید ) پول بلیت ها را پیشاپیش پرداخت کنید.

.She doesn’t have to / doesn’t need to work at weekends

او مجبور نیست تعطیلات آخر هفته را کار کند.

صورت کوتاه شده ی needn’t  نیز به ویژه در انگلیسی بریتانیایی زیاد به کار می رود.

از فعل must not همچنین در امر اجازه گرفتن یا اجازه دادن استفاده می کنند.

 

ارسال نظر