آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربرد های کلمه new

در این پست به بررسی کاربرد new در زبان انگلیسی می پردازیم. در زبان انگلیسی سه واژه با معنای جدید و نو وجود دارد که هریک کاربرد خاصی دارند. با توجه به نوع جمله و زمان وقوع اتفاقی که در مورد آن صحبت می کنیم، باید یکی از این واژه ها را استفاده کنیم. امروز به بررسی تفاوت این کلمات و آموزش نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی برای استفاده از آن ها می پردازیم.

New

در زبان انگلیسی کلمه ی new در مورد چیزی به کار می رود که قبلاً وجود نداشته و از تولید و پیرایش آن چیزی نگذشته باشد

?What’s Mary’s new baby called

اسم بچه ی جدید مری چیست؟

.I’ve bought a new computer

یک کامپیوتر نو خریده ام.

?Is your car new or second – hand

ماشین شما نو است یا دست دوم؟

کلمه های زبان انگلیسی modern و contemporary در مورد چیزهایی به کار می روند که به زمان حال تعلّق دارند و به سبک یا شیوه ای نو به وجود آمده اند:

?Do you like modern architecture

از معماری مدرن خوشتان می آید؟

the insitute of Contemporary Arts

انجمن هنرهای معاصر

کلمه ی modern را می توان برای دوره ای طولانی که از گذشته تا حال ادامه داشته است نیز به کار برد:

modern English

( یعنی زبان انگلیسی که از سال ۱۵۰۰ میلادی تاکنون رواج داشته است.)

واژه ی contemporary همیشه در زبان انگلیسی مربوط به زمان حال نمی شود و می تواند در مورد وقایعی به کا رود که در یک زمان خاص در گذشته اتفاق افتاده اند:

.Shakespeare’s plays tell us a lot about contemporary life

نمایشنامه های شکسپیر از دوره ی معاصر او خیلی حرف برای گفتن دارند.

که منظور از contemporary در اینجا زندگی قرن شانزدهم است.

ارسال نظر