آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربرد های متفاوت فعل درست کردن در زبان انگلیسی

درست کردن به زبان انگلیسی – آیا می دانید فعل make در زبان انگلیسی چه کاربردهایی دارد؟ تفاوت استفاده از make و made در چیست؟ برای ساخت جمله با make در زبان انگلیسی چه قوانینی را باید رعایت کنیم؟ برای یافتن پاسخ این سوالات و آموزش نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی با ما همراه باشید.

Make

قانون ساده و صریحی برای کاربرد make یا do در زبان انگلیسی وجود ندارد. کلمه ی make را عموماً برای چیزی به کارمی بریم که پیش از این وجود نداشته است:

ناهار درست کردن              make lunch

مشکل ایجاد کردن ، دردسر درست کردن             make trouble

صلح / آرامش برقرار کردن               make peace

سر و صدا کردن             make a noise

نقشه کشیدن              make a plan

اشتباه کردن          make a mistake

سخنرانی کردن            make a speed

قول دادن          make a promise

اما در این قبیل عبارت ها افعال دیگر هم به کار می روند:

من سؤالی پرسیدم.                      .I asked a question

او پاسخی داد.                      .he gave an answer

نزدیک بود تصادف کنیم.            We nearly had an accident

همچنین در زبان انگلیسی کلمه ی make را برای شخصی یا چیزی به کار می بریم که از برخی جهات تغییر پیدا کرده باشد:

او را راحت کرد.              .She made him comfortable

او موفق شد.                   .He made a success of it

آن ها با هم دوست شدند.                        . They made friends

How much money did Shane make?

شان چقدر پول در می آورد؟

اما فعل do نیز می تواند در زبان انگلیسی چنین کاربردی داشته باشد:

آن ها بسیار زیان رساندند.              They did a lot of harm / damage.

وقتی که پای سفر در میان باشد بهتر است از فعل go استفاده کنیم :

آن ها رفتند خرید / پیک نیک.           They went shopping / for a picnic.

آن ها به تعطیلات / سفر کردند.            They went on vacation / on a trip.

گرچه از افعال زبان انگلیسی do یا make هم در اینچنین موارد می توان استفاده کرد:

آن ها خرید کردند / رفتند خرید.                          They did the shopping.

آن ها به بوستون سفر کردند.                   They made a trip to Boston.

فعل do را در زبان انگلیسی برای بیان اعمالی چون ورزش کردن ، تحقیق کردن و مانند آن نیز به کار می بریم:

آن ها کمی ورزش کردند.                          They did some exercises.

آن ها مقداری تحقیق انجام دادند.                          They did some research.

آن ها امتحان تافل دادند.                        They did the TOEFL exam.

ممکن است یک لطفی به من بکنید؟                    Would you do me a favour؟

در این موارد نیز ، می توان از فعل make برای بیان کارهایی مشابه چون کوشش کردن ، شروع کردن و غیره استفاده کرد:

کسی را دست انداختن.                           Make fun of someone.

از چیزی استفاده کردن.                        make use of something.

تلاش کردن.                      make an effort / attempt.

فعل do به ویژه با کلماتی زیاد به کار می رود که بیانگر کار و فعالیت باشند. دراین موارد ، کلمات مزبور اغلب بهing ختم می شوند:

.Her husband does all the shopping and cooking

همه ی کارهای خرید و آشپزی با شوهرش است.

نکته ی دستوری زبان انگلیسی: جز در عبارت های تثبیت شده ی معین ، آوردن صفت بلافاصله بعد از فعل make ممکن نیست . پس هر چند جمله ی :

.She slways makes her classes interesting

همیشه کلاس هایش را جالب برگزار می کند.

درست است ؛ اما درست نیست که بگوییم:

.She always makes her classes interesting

عبارت make someone do something در زبان انگلیسی به معنی وادار کردن یا مجبور کردن کسی به انجام کاری است:

.The police officer made them empty their pochets

مأمور پلیس آن ها را وادار کرد جیب هایشان را خالی کنند.

در جمله ی بالا درست نیست که قبل از فعل دوم یعنی empty ، حرف اضافه ی to بیاوریم. اگرچه در صیغه مجهول فعل مزبور ، چه در گفتار چه در نوشتار، حرف اضافه ی to را به کار می بریم:

.They were made to empty their pockets

آن ها مجبور شدند جیب هایشان را خالی کنند.

ارسال نظر