آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربرد فعل Get در گرامر زبان انگلیسی

“Get” یکی از افعال پرکاربرد و مهم در زبان انگلیسی است. این فعل به تنهایی یا در کاربرد با افعال دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. اگر این فعل به تنهایی به کار رود، دارای هفت معنی متفاوت می باشد. این هفت فعل عبارتند از:

Arrive – Fetch – Receive – Buy – Understand – Have – Become

رسیدن – آوردن – گرفتن – خریدن – فهمیدن – داشتن – شدن

هفت فعل فوق به دلیل اینکه کمی حالت رسمی دارند، بیشتر در مکالمات رسمی مورد استفاده قرار می گیرند. مثال هایی در ارتباط با جایگزینی فعل Get به جای این افعال می آوریم:

 


💡 به جای فعل Arrive :

. My wife will kill me if I don’t get home soon
همسرم من و میکشه اگر دیر به خانه برسم.


💡 به جای فعل Fetch :

. I’m going to get her from school
دارم میرم از مدرسه بیارمش.


💡 به جای فعل Receive :

. I usually get paid the last Wednesday of the month
معمولاً چهارشنبه آخر هر ماه حقوق می گیرم.


💡 به جای فعل Buy :

? Do you get what I’m trying to get across
متوجه میشی دارم چی بهت میگم؟


💡 به جای فعل Have :

. I got some good news for you
یه خبر خوب برات دارم.


💡 به جای فعل Become :

? Is your back getting stiff
کمرت گرفته (خشک شده) ؟


از آنجایی که فعل Get در زبان انگلیسی بسیار پرکاربرد است، بنابراین به عبارت هایی که با این فعل می توان ساخت می پردازیم:

Get married – Get divorce – Get angry – Get tired – Get dark – Get lost

ازدواج کردن – طلاق گرفتن – عصبانی شدن – خسته شدن – تاریک شدن – گم شدن


.We’re getting married next year 💡

ما سال آینده ازدواج خواهیم کرد.


!Selena got divorced ten years ago, and she hasn’t seen her ex–husband since 💡

سلنا ده سال پیش طلاق گرفت و از اون موقع تا به حال شوهر سابقش رو ندیده.


.My sister gets really angry when I borrow her clothes without telling her 💡

خواهرم وقتی بدون هماهنگی لباسهاشو قرض می گیرم به شدت عصبانی می شه.


.It’s late and I’m getting tired. Let’s go home 💡

الان دیر وقته و من هم خسته شدم. بیا بریم خونه.


! The salon getting dark, I think the movie is starting 💡

سالن داره تاریک میشه، فکر کنم فیلم داره شروع می شه.


.Philip got lost in the NYC subway and had to ask for directions to Times Square 💡

فیلیپ در مترو نیویورک گم شد و مجبور شدن مسیرهای منتهی به سمت تایم اسکوار رو سوال کنه.


Get + Comparative = get+ (صفت تفضیلی) 🙂

Get better – Get worst – Get more expensive – Get safer – Get more important – Get deeper

بهتر شدن – بدتر شدن – گران شدن – ایمن شدن – مهم تر شدن – عمیق تر شدن


.Peter’s getting better at writing 💡

نوشتن پیتر داره بهتر میشه.


.If your father gets worse, you should see a doctor 💡

اگر سردرد شما بدتر شد باید پیش دکتر برید.


.It’s getting more and more expensive to buy a car these days 💡

این روزها قیمت ماشین داره گرون تر میشه.


.Learning English online has gotten safer with tools like Rozhinilya 💡

با استفاده از ابزارهایی مثل Rozhinilya یادگیری آنلاین زبان مطمئن تر شده است.


.It’s getting more important to speak English today 💡

امروزه صحبت کردن به زبان انگلیسی اهمیت بیشتری پیدا می کنه.


.Be careful! The water gets deeper quickly on that side of the pool 💡

مراقب باش ! آب در آن سمت استخر به سرعت عمیق میشه.


Get + Proposition = Get + (حرف اضافه) 🙂

Get up – Get along with – Get into – Get out – Get around – Get together – Get a job – Get an apartment – Get (something) for a good price.

بیدار شدن – کنار آمدن با – داخل شدن به – بیرون آمدن از – گشتن اطراف – دور هم جمع شدن – شغل گیر آوردن – آپارتمان خریدن – به قیمت خوب خریدن


.I usually get up at 6:00 am 💡

من معمولاً ساعت 6 صبح بیدار میشوم.


.I get along really well with my colleagues 💡

من خیلی خوب با همکارانم کنار میام.


?How did the cat get into the house 💡

این گربه چطوری داخل خونه شده؟


.Randal get out of the car to check the tires 💡

رندل از اتومبیل بیرون آمد تا تایرها رو چک کنه.


.It’s not easy to get around Tehran 💡

خیلی راحت نمیشه اطراف تهران گشت.


.My friends always get together for making fun 💡

دوستان من همیشه برای تفریح دور هم جمع می شوند.


.Peter moved to Shiraz because he got a job there 💡

پیتر به شیراز رفت چون اونجا یه شغل گیر آورد.


.Finally I got a great apartment right in the city center 💡

بالاخره یه آپارتمان درست تو مرکز شهر پیدا کردم.


.I got a great package of learning English for a good price 💡

یک پکیج آموزش زبان رو با قیمت خیلی خوب خریدم.

ارسال نظر