آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربرد فعل Dream of و معانی مختلف آن در زبان انگلیسی

فعل dream در زبان انگلیسی به معنای خواب دیدن، رویا دیدن و آرزو داشتن است. همانطور که از بیان این معانی مشخص است، فعل dream هم می‌تواند بصورت حقیقی مورد استفاده قرار گیرد و هم بصورت مجازی.

منظور از کاربرد حقیقی این است که فردی به خواب برود و در حال استراحت رؤیایی ببینید.

منظور از کاربرد مجازی این است که گوینده، فعل dream را به معنای «رؤیای چیزی داشتن» استفاده کند.

این مثال‌ها را ببینید. در معنای مجازی می‌گوییم:

dream of riches and glory all the time.

«من همیشه در آرزوی ثروت و افتخار هستم.»

dream of world peace.

«من آرزوی صلح جهانی را دارم.»

اما در معنای حقیقی می‌گوییم:

dream about flying over my house every night.

«من هر شب خواب پرواز روی خانه‌ام را می‌بینیم.»

dream about ranking high on Konkour.

«من خواب کسب کردن رتبه عالی در کنکور را می‌بینم.»

اشتباه رایج در کاربرد فعل Dream of

اشتباه رایج در استفاده از فعل dream حذف غیر مجاز حرف اضافه است. در این اشتباه که از نوع incorrect omission است حرف اضافه of یا about از ادامه فعل حذف شده و معنا را نادرست می‌کند:

I dream world peace.

I dream flying over my house every night.

بنابراین بعد از فعل dream باید حرف اضافه مناسب یعنی of یا about آورده شود.

تفاوت بین کاربرد فعل Dream of و Dream about

همانطور که حتما در مثال‌های بالا هم به آن توجه کرده‌اید، تفاوت این دو فعل در معنای dream در حقیقی یا مجازی بودن است.

اگر منظور ما از dream، آرزو داشتن باشد، پس از فعل از of استفاده می‌کنیم. اما اگر منظورمان خواب دیدن واقعی باشد، پس از فعل، about را به کار می‌بریم.

این تفاوت معنایی حتی شکل زمان گذشته این دو کاربرد را نیز تغییر می‌دهد.

اگر شما در دیکشنری معنای dream را بررسی کنید، خواهید دید که برای حالت گذشته آن، هم شکل با قاعده یعنی dreamed هم شکلی بی قاعده یعنی dreamt را عنوان کرده است.

نکته مهم این است که dreamed با حرف اضافه of همراه می‌شود و dreamt با حرف اضافه about می‌تواند به کار روند و نمی‌توان این دو را به جای هم استفاده کرد.

dreamed of becoming famous when I was younger.

«وقتی جوان بودم، آرزوی مشهور شدن داشتم.»

dreamt about winning the match two nights ago.

«دو شب پیش خواب دیدم که مسابقه را برده‌ام.»

ارسال نظر