آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربردهای مختلف IF

کاربردهای مختلف IF

در زبان انگلیسی از ­if استفاده زیادی می شود. به عنوان مثال برای بیان یک شرط در زبان انگلیسی از if استفاده می شود. اما علاوه بر این کاربردهای دیگری نیز برای if در زبان انگلیسی در نظر گرفته شده است. برای آشنایی با کاربردهای if در زبان انگلیسی و یادگیری نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در این رابطه این مطلب را از دست ندهید.

If

در جمله های سؤالی غیر مستقیم زبان انگلیسی که جواب آن ها yes / no است ، if و whether  می توانند به جای هم به کار روند:

.he asked if / whether we should write or phone

از من پرسید که ایا باید نام بنویسیم یا تلفن کنیم.

.He didn’t know if / whether we should write or phone

او نمی دانست که ایا باید نام بنویسیم یا تلفن کنیم.

ولی قبل از مصدر که با to آغاز می شود حتماً باید از whether استفاده کرد:

.I’m not sure whether to buy the car or not

نمی دانم ( آیا ) این ماشین را بخرم یا نه.

نکته کاربردی گرامر زبان انگلیسی: بعد از حرف اضافه فقط باید از کلمه ی whether  استفاده کرد.

.It depends on whether the letter arrives in time

بستگی دارد به اینکه آن نامه به موقع برسد.

همچنین ،در ابتدای جمله ای که نقش فاعلی جمله ی بزرگ تری را دارد، تنها از whether استفاده می کنند:

.Whether they win or lose doesn’t really matter, as long as they enjoy the game

تا زمانی که از بازی لذت می برند ، چه ببرند چه ببازند واقعاً مسئله ای نیست.

بالاخره ، ترکیب whether or not ترکیب درستی است ؛ حال آنکه ترکیب if or not غلط است:

. I’ll be happy whether or not I get the job

چه آن شغل را بگیرم چه نگیرم خوشحال می شوم.

ارسال نظر