آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

چگونگی به کارگیری صفات در جملات انگلیسی

همان طور که می دانید صفت کلمه ای است که قبل از اسم قرار می گیرد، و حالت و چگونگی آن را معین و معلوم میکند. اگر اسمی دارای چندین صفت باشد، طرز قرار گرفتن آنها در جمله به شکل زیر است:

صفت جنس که نوع ماده و جنس اسم را بیان می کند و نزدیکترین صفت به اسم است. برای مثال:

.She has a cotton dress

او یک پیراهن نخی دارد.

صفت ملیت قبل از صفت جنس به کار می رود. برای مثال:

.She has an Italian cotton dress

او یک پیراهن نخی ایتالیایی دارد.

صفت رنگ قبل از صفت ملیت به کار می رود. برای مثال:

.She has a blue Italian cotton dress

او یک پیراهن نخی ایتالیایی آبی دارد.

صفت اندازه قبل از صفت رنگ به کار می رود. برای مثال:

.She has a short blue Italian cotton dress

او یک پیراهن نخی ایتالیایی آبی رنگ کوتاه دارد.

صفت کیفیت مثل (خوب – بد – زیبا) قبل از صفت اندازه به کار می رود. برای مثال:

 

.She has a beautiful short blue Italian cotton dress

او یک پیراهن نخی ایتالیایی آبی رنگ کوتاه و زیبا دارد.

نکات مهمی که در کاربرد صفات در جمله باید رعایت شوند:

نکته اول: قید very همیشه مقدم بر آخرین صفت قبل از اسم به کار می رود.

.She has a very beautiful short blue Italian cotton dress

او یک پیراهن نخی ایتالیایی آبی رنگ کوتاه و خلی زیبا دارد.

نکته دوم: فرمول قرار گیری صفت ها در جمله به قرار زیر است:

اسم + صفت جنس + صفت ملیت + صفت رنگ + صفت اندازه + صفت کیفیت + قید + a(an)

نکته سوم: در زبان انگلیسی چنانچه تعداد صفتی که قبل از اسم به کار می رود بیش از دو یا سه صفت باشند، بهتر است قبل از آخرین صفت از کلمه and استفاده کنیم. برای مثال:

.A very small funny white and brown rabbit

یک خرگوش کوچک بامزه سفید قهوه ای.

نکته چهارم: صفت ملکیت برای انسان همیشه قبل از اسم به کار برده می شود.

.Shakespeare was an English poet

شکسپیر یک شاعر انگلیسی بود.

ارسال نظر