آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

چگونه تلفظ و لهجه انگلیسی خود را بهبود ببخشیم

چگونه تلفظ و لهجه انگلیسی خود را بهبود ببخشیم؟

خیلی از زبان آموزان، زبان انگلیسی را صحبت میکنن اما از این که نمیتوانند مانند یک بومی صحبت و لغات را تلفظ کنند نا امید هستند. برخی این امر را از لهجه استاد و آموزش غلط آموزشگاه ها میدانند چرا که آنها هستند که باید تلفظ لغات و شیوه های درست را به ما بیاموزند. همانطور که میدانیم مردمان کشورهای انگلیسی زبان با لهجه های مختلفی صحبت میکنند و تلفظ لغات را به روش مرسوم در آن کشور ادا میکنند اما رایج ترین لهجه، لهجه آمریکایی است.

برای بهبود بخشیدن به لهجه خود، یکی از بهترین روش ها این است که ابتدا تلفظ لغات را خوب یاد بگیرید و آن را بارها برای خود تکرار کنید. همچنین باید استادی را انتخاب کنید که لغات را درست تلفظ کند چون شما از آن شخص میاموزید و همان لهجه در شما می ماند اما خیلی از استادان زبان انگلیسی نیز در لهجه خود اشتباهاتی دارند. شاید بهترین روش گوش دادن به رادیوهای آنلاین و همچنین تماشای فیلم به زبان اصلی است که میتوانید از آن طریق لهجه خود را بهبود ببخشید. زمانی که شما فیلم تماشا میکنید یا به موسیقی که به زبان اصلی است گوش میکنید نا خود آگاه روی زبان شما تاثیر میگذارد و لهجه شما را بهبود می بخشد. ایرانی ها نسبت به کشورهای دیگر خیلی راحت تر میتوانند لهجه خود را قوی کنند چرا که زبان فارسی طوری است که این امر را برای ما ساده میکند. پیدا کردن تلفظ صحیح، ارتباط با زبان اصلی از طریق فیلم و موسیقی و همچنین تکرار مکرر در کنار هم راهی است فوق العاده برای انجام هر چه سریعتر این امر.

 

How to improve our pronunciation and English accent for the better

Many language enthusiasts can actually speak English, but since they cannot do it like a native and pronounce words properly, they quickly become discouraged. Some consider this a problem that has to do with their language teacher’s accent or wrong methods taught by language schools, since it is them who have the responsibility of properly teaching pronunciation techniques. As we know, English speaking people speak with various accents depending on their countries of origin and also use popular accents like the American version.

In order to improve on your accent, it is for most crucial to learn pronunciations of words well and repeat them to yourself constantly. It is also important to employ an instructor, who is able to pronounce words correctly, since it is he/she who you will be learning from, thus adapting the same accent. However, many instructors of the English language also make some common mistakes in their pronunciations. Listening to online radios as well as watching movies in English can also improve your accent. When you watch a movie or listen to music in English, there is an automatic practice taking place for your brain that improves your accent. Since the Farsi language is formed in a way that makes this fact simpler for us, compared to other nationalities, us Iranians have a relatively better chance at improving our accents. Finding correct forms of pronunciation, staying connected to the English language through films, music as well as constantly repeating words surely produce an extraordinary formula for learning this concept as soon as possible.

ارسال نظر