آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

چند جمله برای بیان موافقت

🔴 چند جمله برای بیان موافقت

100 درصد با شما موافقم. ➡  I agree with you 100 percent✅

قطعا.  ➡ That’s for sure✅

کاملا درست می گید. (کاملا حق با شماست.)  ➡ You’re absolutely right✅

قطعا. ➡  Absolutely✅

من هم دقیقا همین حس را دارم. ➡  That’s exactly how I feel✅

دقیقا ➡  Exactly✅

شکی در آن نیست. ➡  No doubt about it✅

من هم. (این ساختار در جملات منفی بکار می رود.) ➡  (agree with negative statement (Me neither✅

من هم همین تصور را دارم. ➡  I suppose so✅

من هم همین حدس را می زنم. ➡  I guess so✅

من هم میخواستم همین رو بگم. ➡   I was just going to say that✅

من کاملا با شما موافقم. ➡   I really agree with you✅

فکر کنم حق با شماست. ➡  I think you are right✅

نمی تونم بگم مخالفم. ➡  Can’t say I don’t agree✅

تو این مورد با شما موافقم. ➡  I’m with you on this✅

تا حدی موافقم. ➡  I partly agree✅

تا حدی درسته.  ➡ It’s partly true✅

ایده عالی هست.  ➡ Great idea✅

 

🔴 چند اصطلاح

جلو قاضی و معلق بازی!  ➡ You can’t teach grandma how to suck eggs

ای! تا حدودی! ➡  !Yes and no

چه خاکی بر سر کنم. ➡  ?What can I do on the earth

😏مال این حرفا نیستی. ➡  ! Up yours

کاسه ای زیر نیم کاسه است. ➡  ! Something fishy is going on

گر صبر کنی زغوره حلوا سازم. ➡  ! Rome is not built in a day

🔴 اصطلاحات بیشتر

☢ .I felt like a fool
📒 سنگ رو یخ شدم

☢ .We have a lot of in common
📒 ما باهم تفاهم داریم.

☢ .Eat my heat off
📒 مخمو خوردی

☢ .I was shame stricken
📒 از خجالت آب شدم

☢ ! I’m in tip-top shape today
📒 من امروز توپ توپم.

☢ .I’m sick of it
📒 حالم از این وضعیت بهم میخوره

☢ .I’m not in a good mood
📒 حال و حوصله ندارم

 

🍀.You are big mouth
🍄 تو دهن لقی
🍀.You can’t hold a candle to me

🍄 انگشت کوچیک منم نیستی
🍀?Cat got your tongue

🍄 زبونتو موش خورده؟
🍀.Hit the nail on the head

🍄 وسط خال زدن
🍀.Let sleeping dogs lie

🍄پا روی دم شیر نگذار.
🍀 .He is not yet dry behind the ears

🍄هنوز دهانش بوی شیر میدهد

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

 

 

 

ارسال نظر