آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

پیشوند Re در زبان انگلیسی

پیشوند Re در زبان انگلیسی

کاربرد پیشوند Re در زبان انگلیسی بسیار متنوع است. این پیشوند در ابتدای افعال مختلف معانی متفاوتی دارد. در این مقاله به بررسی کاربرد re و نکات کاربردی استفاده از re در زبان انگلیسی می پردازیم.

Re-

پیشوند Re در زبان انگلیسی در بسیاری از افعال به صورت / rl- / ، یا / re- / تلفظ می شود . در این مورد ممکن است پیشوند مزبور معنای اصلی و اولیه ی خود را ، که ( دوباره ) یا ( باز ) است به کلی از دست داده باشد؛ مثلاً این پیشوند در افعال recall و repair به صورت / rl- / تلفظ می شود اما در هیچ یک از آن ها افاده ی معنای (دوباره ) یا ( باز) نمی کند.

 همین پیشوند در بعضی افعال آشکارا معنای ( دوباره ) را می رساند و خود نیز به صورت / ri:/ تلفظ می شود ؛ از جمله درافعال remarry و recreate.

چند فعل نیز در زبان انگلیسی هست که ویژگی های هر دو گروه را دارند یعنی پیشوند re- در آن ها هم می تواند معنای ( دوباره ) را برساند و به صورت  / ri :-/ تلفظ شود و هم ممکن است معنای ( دوباره ) را نداشته باشد و به صورت / rl-/ یا /re-/ تلفظ شود. در این قبیل موارد ، وجود یک خط تیره ی کوتاه (-) بین re- و فعلی که با آن می آید نشان دهنده ی آن است که پیشوند مزبور معنای ( دوباره ) را می رساند و به صورت /ri:-/ تلفظ می شود؛

 پس recount با تفلظ rɪˈkaʊnt به معنای ( قصه گفتن ) است حال انکه re-count با تلفظ rɪˈ:kaʊnt معنای ( دوباره شمردن) را می رساند؛ یا recover با تلفظ rɪˈkəvər به معنای ( بهتر شدن ) است حال آنکه re-cover با تلفظ rɪ:ˈkəvər افاده ی معنای ( باز پوشاندن ) می کند.

[su_divider top=”no” style=”dashed”]

[su_spoiler title=”مطلب پیشنهادی” open=”yes”]در همین موضوع به مقاله‌ی “پیشوندها در زبان انگلیسی” مراجعه نمایید.[/su_spoiler]

[su_divider top=”no” style=”dashed”]

ارسال نظر