آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

پرسیدن ساعت در  زبان انگلیسی

پرسیدن ساعت در  زبان انگلیسی  میتواند روش های مختلفی جهت نحوه پرسیدن  و چگونگی پاسخ دادن بداشته باشد.اگر چه مبحث زمان و ساعت همانند دیگر موضوعات زبان انگلیسی،در کشورهای مختلف انگلیسی زبان،نسبت به هم کمی متفاوت می باشد،اما اصول کلی در همه آنها یکسان و تفاوت ها بسیار جزئی می باشد.

پرسیدن ساعت:معمولا از جملات سوالی مشترکی جهت پرسیدن زمان استفاده می شود که در پائین نمونه هایی از آنها را مشاهده می کنید:

?What time is it

ساعت چنده؟

?What’s the time

ساعت چنده؟

?Can you tell me the time , please

میشه به من بگی ساعت چنده، لطفا؟

?Have you got the right time

دقیقا ساعت چنده؟

?Do you have the time

ساعت داری؟


روش های مودبانه تری هم برای پرسیدن ساعت وجود دارد،مخصوصا زمانی که بخواهیم از یک غریبه این پرسش را انجام دهیم:

?Excuse me, could you tell me the time

ییخشید،میشه به من بگید ساعت چنده؟

?Could you please tell the time

میشه لطفا بگید ساعت چنده؟


 💡 نکته: از کلمات پرسشی مانند ?What time و ?when جهت پرسش در مورد زمان اتفاقات و رویدادهای آینده استفاده می شود.همانگونه که در مثال های زیر مشاهده می کنید:

چه ساعتی ؟ ➡  ? What time

کی ؟ چه موقع ؟ ➡  ? When


.What time does the flight to New York leave? At 10 am

چه ساعتی پرواز به نیویورک حرکت می کنه؟ 10 صبح.

.When does the bus arrive from London? 15 minutes later

کِی اتوبوس از لندن می رسه؟ پانزده دقیقه دیگه.

.When does the concert begin? This evening,around 5

چه وقت کنسرت شروع میشه؟ امروز عصر،حول و حوش 5.

.What time is your train? It’s at 3 O’clock

(حرکت) قطار شما چه ساعتیه؟ 3 تمام.


 😉 گفتن ساعت:معمولا از دو روش برای گفتن زمان استفاه می شود:

روش اول:در روش اول که رسمی تر و البته آسان تر نیز می باشد،ابتدا ساعت و سپس دقیقه،به صورت اعداد اصلی،به ترتیب و پشت سر هم خوانده می شود.همانندمثال های زیر:

(دقیقه+ساعت)

6:25 ➡ six twenty-five (شش و بیست و پنج دقیقه)

8:05 ➡ eight oh five (هشت و پنج دقیقه)

9:11 ➡ nine eleven (نه و یازده دقیقه)

2:34 ➡ two thirty-four (دو و سی و چهار دقیقه)

7:15 ➡ seven fifteen (هفت و پانزده دقیقه)

5:30 ➡ five thirty (پنج و سی دقیقه)

10:45 ➡ ten forty-five (ده و چهل و پنج دقیقه)

تذکر1 : برای دقیقه های “01” تا “09” می توان صفر را به صورت “oh” تلفظ نمود:

3:05 ➡ “three oh five” (سه و پنج دقیقه)

8:08 ➡ “eight oh eight” (هشت و هشت دقیقه)

11:06 ➡ “eleven oh six” (یازده و شش دقیقه)


روش دوم:در روش دوم که غیررسمی تر و کمی پیچیده تر نیز هست،ابتدا دقیقه همراه با حروف اضافه “to” یا “past” و سپس ساعت بیان می شود. همانندمثال های زیر:

(ساعت+past/to+دقیقه)

11:20 ➡ twenty past eleven (یازده و بیست دقیقه)

4:18 ➡ eighteen past four (چهار و هجده دقیقه)

6:25 ➡ twenty-five past six (شش و بیست و پنج دقیقه)

8:40 ➡ twenty to nine (هشت و چهل دقیقه/بیست دقیقه به نه)

2:59 ➡ one to three (دو و پنجاه و نه دقیقه/یک دقیقه به سه)

9:55 ➡ five to ten (نه و پنجاه و پنج دقیقه/پنج دقیقه به ده)

4:35 ➡ twenty-five to five (چهار و سی و پنج دقیقه/بیست و پنج دقیقه به پنج)

 

💡 در توضیحات مربوط به روش دوم،همانطور که در شکل زیر نیز مشاهده می کنید،باید گفت هر گاه عقربه دقیقه شمار،در بازه بین ساعت های 12 تا 6 (دقایق 1 تا 30) قرار بگیرد،از واژه “past” با تلفظ ” پَست” و به معنی “گذشته شده” بعد از دقیقه استفاده می شود.

حال اگر عقربه دقیقه شمار در بازه بین ساعت های 6 تا 12 (دقایق 31 تا 59) قرار بگیرد،واژه “to” با تلفظ “تو” و به معنی “مانده به” بعد از دقیقه بکار می رود.

مطلب پیشنهادی : “نحوه آدرس پرسیدن در انگلیسی”

ارسال نظر