آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

پرسش تاییدی یا tag question در زبان انگلیسی

در این مقاله به بیان نکته ای کلیدی پیرامون استفاده از پرسش تاییدی یا tag question در زبان انگلیسی می پردازیم. پرسش تاییدی جمله سوالی کوتاهی است که به آخر جمله اصلی اضافه می شود و جمله را سوالی می کند. با ما همراه باشید تا نکات طلایی ناب زبان انگلیسی را بیاموزید.

Tag question

  1. پرسش تأییدی (tag question)، جمله ی سؤالی کوتاهی است که به آخر جمله ی اصلی اضافه می شود و آن را به جمله ی سؤالی تبدیل می کند. پرسش تأییدی انگلیسی معمولاً ، ولی نه همیشه ، در فارسی به ( مگه نه ، نه مگه ) ترجمه می شود. پاسخ پرسش تأییدی در انگلیسی با yes / no و در فارسی با آره / نه یا بله / خیر شروع می شود:

?You take sugar in your tea, don’t you

( تو چای را با شکر می خوری ، مگه نه؟)

.-Yes I do / No I don’t

-اره( با شکر می خورم. ) / نه ( با شکر نمی خورم. )

  1. اگر فعل جمله ی اصلی مثبت باشد ، فعل جمله ی تأییدی منفی و اگر فعل جمله ی اصلی منفی باشد ، فعل جمله ی تأییدی مثبت خواهد بود:

?You take sugar in your tea, don’t you

تو چای را با شکر می خوری ، مگه نه؟

?You don’t take sugar in your tea, do you

تو که چای را با شکر نمی خوری ، می خوری؟

ارسال نظر