آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ٌصفاتی که در زبان انگلیسی کاربرد معکوس دارند

معمولا پیشوند in و پسوند less صفات زبان انگلیسی را منفی می کنند. اما همه صفات از این قاعده پیروی نمی کنند. برای یادگیری صفات بی قاعده زبان انگلیسی و آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی جهت استفاده از آن ها با ما همراه باشید.

Invaluable

پیشوند in و پسوند less معمولاً معنی صفات زبان انگلیسی را منفی می کنند. مانند in define ( نامشخص ، نامعلوم) یا meaningless ( بی معنی ) .

اما تعدادی از صفات زبان انگلیسی تابع این قاعده نیستند. یکی از آن ها invaluable  است. معنی این واژه ” بی ارزش یا بی فایده” نیست بلکه برخلاف انتظار ، معنی آن ” ارزشمند و مفید ” است :

.Your advice has been invaluable to us

توصیه شما برای ما بسیار ارزشمند بوده است.

اگر بخواهیم معنی valuable را منفی کنیم باید از پسوند less استفاده کنیم. بنابراین valueless به معنی “بی ارزش یا بی فایده ” است:

.Such attitudes are really valueless

این نوع نگرش ها واقعاً بی ارزش هستند.

صفات به ظاهر منفی و مثبت inflammable و flammable  هر دو به معنی ( آتش زا و قابل اشتعال) هستند.

صفت non-flammable معنای متضاد صفات اخیر را دارد:

مواد غیر قابل اشتعال               non-flammable materials

صفات innumerable و  numberless اشاره به تعداد بی شمار و بسیار بالای چیزی دارد.

صفت priceless در زبان انگلیسی برای اشیای نفیس ، ذی قیمت و نادر یا بی همتا ، مثل تابلو های نقاشی ، جواهر و مانند آن به کار می رود ، اشیایی کهاگر از بین بروند جای آن ها را هرگز نمی توان با چیزی پر کرد:

.Priceless antiques and paintings were destroyed in the fire

ارسال نظر