آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

واژه especially

در زبان انگلیسی از واژه especially برای بیان اهمیت یا تاکید بر موضوعی خاص استفاده می شود. برای یادگیری نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از این واژه با ما همراه باشید.

Especially

در زبان انگلیسی از واژه especially برای تأکید بر چیزی یا بر ارزش یا اهمیت آن چیز استفاده می کنیم:

.The town is especially crowded in the summer

شهر به خصوص در تابستان خیلی شلوغ می شود.

.I hate interruptions, especially when I’m trying to work

خیلی بدم می آید مزاحمم بشوند ، به خصوص وقتی دارم کار می کنم.

از کلمه ی specially برای اشاره به کاری استفاده می کنیم که با کارهای معمولی مان متفاوت باشد. این کلمه اغلب با صورت مجهول فعل زبان انگلیسی همراه است:

یک خودرو با طراحی خاص.                            a specially designed car.

این را صرفاً برای تو خریدم.                      I bought it specially for you.

آن حلقه خاص او ساخته شده بود.          The ring was specially made for her.

کلمه ی special صفت کلمات specially و specially است.

نکته ی املایی : در  انگلیسی گفتاری کلمه ی especially اغلب به شکل کوتاه شده ی specially بیان می شود اما در زبان انگلیسی نوشتاری معمولاً صورت کامل آن. در انگلیسی نسبتاً رسمی کلمه ی speciallyy اغلب ممکن است به صورت especially نوشته یا شنیده شود.

کلمه ی special به ندرت به صورت especial نوشته می شود و اگر نوشته شود ، خیلی رسمی است.

نکته ی دستوری زبان انگلیسی: کاربرد کلمات specially و especially در اول جمله زبان انگلیسی یا در اول بند معمول نیست.

این دسته از کلمات را معمولاً چنین به کار می بریم:

من به ویژه / یک جور خاصی نیویورک را دوست دارم.                  I especially like New York.

اما درست نیست بگوییم یا بنویسیم:

.Especially I like New York

ارسال نظر