آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

همه چیز درباره اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسم قابل شمارش: Countable Noun

اسم قابل شمارش اسمی است که می توان تعداد آن را ذکر نمود و آن را شمرد و همه بدون اسنثناء جمع بسته می شوند و حرف تعریف نا معین a یا an در ابتداء آنها قرار می گیرد.

مثال:

دو سیب two apples یک سیب an apple
دو کشتی two ships یک کشتی a ship
دو درخت two trees یک درخت a tree

 


 

اسم غیر قابل شمارش: Uncountable Noun

اسم غیر قابل شمارش اسمی است که به خودی خود قابل شمارش نبوده و همیشه به شکل مفرد می باشد. با فعل مفرد به کار رفته و حرف تعریف نا معین a یا an در ابتداء آن قرار نمی گیرد.

مثال:

نمک salt آب water نان bread

تبدیل اسم غیر قابل شمارش به اسم قابل شمارش

چگونه اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود؟

برای بیان یک واحد از اسمی که غیر قابل شمارش است باید واحد آن را که یک اسم قابل شمارش می باشد را در ابتداء آن بنویسیم.

مثال:

یک بطری شیر a bottle of milk یک نان (یک قرص نان) a loaf of bread
یک فنجان قهوه a cup of coffee یک لیوان آب a glass of water
یک بسته شکلات a bar of chocolate یک قالب صابون a bar of soap

بنابر این کلمات (bar, cup, glass, bottle, loaf) در اینجا قابل شمارش بوده و می توان از آنها برای قابل شمارش کردن اسامی غیر قابل شمارش استفاده کرد.

مثال:

تعدادی بطری شیر some bottles of milk سه فنجان چای three cups of tea

 

ارسال نظر