آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

هر آنچه که لازم است درباره THE بدانید!!

 1. The در زبان انگلیسی حرف معرفه (definite article) است و قبل از یک اسم یا گروه اسمی به کار می رود. این واژه در فارسی معمولاً ترجمه نمی شود ، ولی گاهی برای تأکید میتوان the را به آن یا این ترجمه کرد :

آن کتاب اینجا است.                   .The book is here

 1. معمولاً قبل از صامت ها به صورت /dhe/ و قبل از مصوت ها به صورت /dhi/ تلفظ می شود. اما اگر بخواهند روی the تأکید کنند آن را به صورت /dhii/ تلفظ می کنند. برای این مورد ، نگاه کنید به نکته ی شماره ی ۱۹٫

The در موارد زیر به کار می رود:

 1. از the برای اشاره به کسی یا چیزی که از پیش می شناسیم و یا قبلاً درباره ی آن حرف زده ایم استفاده می کنیم:

خانواده چطورند؟          ?How are the family

She has a car and a bike , but she uses the bike more often.

او یک ماشین و یک دوچرخه دارد ، اما بیشتر از دوچرخه استفاده می کند.

 1. The را قبل از اسم هایی به کار می بریم که به آدم ها ، کارها ، خدمات و یا سازمان هایی اشاره می کنند که در زندگی روزمره با آن ها سروکار داریم:

دکتر در راه است.                                    .The doctor’s on his way

مغازه ها ساعت نه باز می کنند.                            . The shops open at 9 o’clock

این موضوع را از رادیو شنیدم.                                     .I heard it on the radio

 1. برای اسم هایی که فقط یکی از آن ها در دنیا وجود دارد the به کار می بریم:

مری بیرون توی آفتاب نشسته بود.                              .Mary was sitting in the sun

It’s always hard to speculate about the future.

پیش بینی کردن آینده همیشه کار سختی است.

 1. اگر بین دو اسم نشانه ی مالکیت of آمده باشد، قبل از اسم اول و گاهی نیز قبل از اسم دوم the به کار می بریم:

There has been a slight increase in the consumption of meat.

میزان مصرف گوشت کمی افزایش یافته است.

The lengh of the swimming – pool is 50 metres.

طول استخر ۵۰ متر است.

 1. گاهی به جای ضمایر ملکی از the استفاده می کنیم ، به خصوص وقتی که بخواهیم راجع به قسمت های مختلف بدن یا اعضای خانواده ی کسی صحبت کنیم:

او دست جیل را گرفت.                            .She took Gill by the hand

حال پدر (ت) چطور است؟                                      ?How is the father

 1. می توانیم قبل از یک اسم مفرد شمارپذیر (countable) ، the به کار ببریم و آن را تبدیل به اسم عام کنیم :

After dogs, the horse has the closest relationship with man.

بعد از سگ ، اسب نزدیکترین حیوان به انسان است.

 1. می توانیم the را قبل از بعضی از صفت ها به کار ببریم و آن ها را به اسم جمع تبدیل کنیم:

Care for the elderly and the disabled!

به یاد سالمندان و معلولان باشید.

 1. The قبل از بعضی از صفت ها به کار می رود و از آن ها اسم می سازد:

He knows he’s wishing for the impossible.

او خودش می داند که در آرزوی یک امر محال است.

 1. اگر بخواهیم به یک خانواده اشاره کنیم ، می توانیم صورت جمع نام خانوادگی آن ها را با the به کار ببریم:

The Taylors decided that they would employ an architect to do the work.

خانواده ی تیلور تصمیم گرفتند یک معمار استخدام کنند تا آن کار را انجام دهد.

 • وقتی بخواهیم درباره ی مردم یک کشور صحبت کنیم، می توانیم صفت مربوط به آن کشور را با the به کار ببریم :

او عاشق فرانسوی ها است                   .she loves the French

The report shows that the Swiss are among the world’s top wage earners.

گزارش نشان می دهد که سوئیسی ها در زمره ی پر در آمدترین مردم دنیا هستند.

 • جلوی نام کشورهایی که –s جمع دارند the به کار می رود:

او اهل کشور ایالات متحده ی آمریکا است.                                    .He is from the United States

او اهل هلند است.                                      .He is from the Netherlands

 • قبل از اسم آلات موسیقی the به کار می رود:

She was trying to teach mary to play the quitar.

او سعی می کرد به مری گیتار یاد بدهد.

 • برای این که نشان دهیم مقدار چیزی که هست برای مقصودی که داریم کافی نیست، از the استفاده می کنیم:

من الان وقت ندارم صحبت کنم.                 .I haven’t the time to talk just now

Eric didn’t even have the common sense to send for a doctor.

اریک حتی این قدر شعور نداشت که دنبال دکتر بفرستد.

 • قبل از بعضی از عنوان ها ، اسم مکان ها و برخی اسم های خاص the به کار می رود: ملکه the Queen

رود نیل                     the Nile

مونالیزا(= تابلوی لبخند ژوکوند)             the Mona Lisa

 • قبل از اعداد ترتیبی مثل first ، second ، third و غیره the به کار می رود:

The meeting will take place on the fifth of May.

جلسه پنجم ماه مه برگزار می شود.

I’m planning to leave on the twentieth.

تصمیم دارم بیستم ماه بروم.

 • قبل از اعدادی که به یک دهه ی خاص اشاره دارند the به کار می رود :

It’s cometimes hard to imagine how bad things were in the thirties.

تصور این امر گاهی مشکل است که در دهه ی سی اوضاع چقدر بد بود.

 • قبل از صفت ها یا قید های عالی the به کار می رود:

They are the happiest people in the world.

آن ها خوشبخت ترین مردم دنیا هستند.

The girl answered the most politely.

آن دختر به مؤدبانه ترین شکل پاسخ داد.

 • می توانیم the را قبل از واحد های اندازه گیری به کار ببریم ، که در این صورت the معنی (یک) می دهد:

New Japanese cars averaged 13 km to the litre in 1981.

در سال ۱۹۸۱ اتومبیل های جدید ژاپنی به طور متوسط هر ۱۳ یک لیتر بنزین مصرف می کردند.

 • برای این که بگوییم کسی یا چیزی که درباره اش صحبت می کنیم ، شخص یا چیز مهم یا مشهوری است از the استفاده می کنیم . در این حالت ، the با تکیه ی بیشتر و به صورت /dhii/ تلفظ می شود و در نوشتار نیز به گونه ای متمایز می گردد:

“Elizabeth Taylor was there.”

-“not the Elizabeth Taylor, surely?”

« الیزابت تیلو آنجا بود. » – « مسلماً منظورت آن الیزابت تیلور (معروف) نیست؟»

ارسال نظر