آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نکات گرامری Enough


Enough گرامر

Enough  می تونه همراه با صفت، قید و یا اسم بیاد و حتی می تونه نقش ضمیر به خودش بگیره.

 

با صفت و قید

  • .She isn’t tall enough to be a basketball player

او به اندازه ی کافی بلند قد نیست تا یک بازیکن بسکتبال شود.

  • .I’m afraid your work just isn’t good enough

من می ترسم که کار تو به اندازه ی کافی خوب نباشه.

  • .I couldn’t write quickly enough and I ran out of time

من نتوانستم با سرعت کافی بنویسم و وقتم تمام شد.

  • .I haven’t been here often enough to have really learnt much

من مدت کافی اینجا نبوده که چیز زیادی یاد گرفته باشم.

 💡 به جمله های بالا دقت کن. Enough پس از صفت و قید میاد. جمله ی اول و دوم enough به همراه صفت اومده و در جمله سوم و چهارم به همراه قید.

 

با اسم

  • .There isn’t enough bread to make sandwiches

نان کافی برای درست کردن سادویچ نیست.

  • ?Have you got enough money

پول کافی داری؟

با توجه به جمله های بالا میشه به این نتیجه رسید که enough قبل از اسم میاد و اون رو توصیف می کنه.

 💡 گاهی enough می تونه همزمان با صفت و اسم در جمله بیاد. اما باید در معنی اون دقت کنی: مثال:

=        .We haven’t got big enough nails. None of the nails are as big as we need

ما میخ های به حد کافی بزرگ نداریم. هیچکدوم از میخ ها به بزرگی اونی که ما نیاز داریم نیست.

اینجا enough به صفت بزرگ بر میگرده. یعنی منظورمون این نیست که میخ کافی نداریم. منظور اینه که میخ کافی داریم اما به اندازه ی کافی بزرگ نیستند.

حالا به این جمله دقت کن:

=        .We haven’t got enough big nails. We have some big nails but we need more

ما به اندازه ی کافی میخ بزرگ نداریم. میخ بزرگ داریم اما بیشتر نیاز داریم.

خب اینجا ما میخ بزرگ کافی نداریم. پس enough هم به صفت برمیگرده و هم به اسم. به هردوی اونا مربوطه.

گاهی هم پیش میاد که enough تنهایی میاد تو جمله. مثل کجا اینجا:

=        .That’s enough

پایان

ارسال نظر