آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نکات گرامری در استفاده از TV

نکات گرامری در استفاده از TV

نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از Tv و radio را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم. از آنجا که این دو واژه هم به معنای برنامه تلویزیونی یا رادیویی و همه به معنای سازمان تلویزیون یا رادیو مورد استفاده قرار می گیرند، نوع حرف اضافه استفاده شده در هر حالت متفاوت است. با ما همراه باشید.

Television

  1. وقتی television یا TV به معنی ( برنامه های تلویزیونی ) به کار می رود حرف اضافه ای که قبل از آن می آید on است:

?Is there anything interesting on television/TV tonight

آیا امشب تلویزیون چیز جالبی دارد؟

.Toy manufacturers have begun promoting some of their products on television

سازندگان اسباب بازی شروع کرده اند که بعضی ازتولیدات خود را در تلویزیون تبلیغ کنند.

  1. وقتی درباره ی برنامه های رادیو صحبت می کنیم باید بگوییم :

on the radio

.I heard the news on the radio last night

من این خبر را دیشب از رادیو شنیدم.

  1. وقتی television به معنی کار یا حرفه ی کسی به کار می رود ، حرف اضافه ای که قبل از آن می آید in است:

.Mary works in television

مری در تلویزیون کار می کند.

کلمه ی technique ، به عنوان اسمی قابل شمارش ، به روش خاصی برای انجام کاری که نیاز به نوعی مهارت دارد اطلاق می شود. مهارت مزبور ممکن است علمی یا غیر علمی باشد یا ، در غیر این صورت ، ممکن است به ماشین آلات مربوط شود:

فن تبلیغات                    a propaganda technique

فن آموزش                         a teaching technique

فن مدیریت                     management technique

a new technique that allows us to see inside the human body

شیوه ی جدیدی که به ما این امکان را می دهد تا درون بدن انسان را ببینیم.

کلمه ی technique ، به عنوان اسمی غیر قابل شمارش ، به روشی در انجام کاری عملی یا فنی اطلاق می شود که خاص شخصی معین باشد:

.She’s a wonderful skater , her technique is superb

او یک پاتیناژباز خارق العاده است و سبکش ( = شیوه اش ) کم نظیر است.

کلمه ی technology به کاربرد علم برای مقاصد عملی از نوعی اطلاق می شود که با صنعت و ماشین سروکار داشته باشند. پس به عبارت high technology  درست اسست، ولی عبارت high technique درست نیست:

.Computer / medical technology is changing the world

فناوری رایانه ، پزشکی دارد دنیا را تغییر می دهد.

صفت technical اغلب به دانش عملی مشروح درباره ی چیزی اطلاق می شود که با علم و فناوری و دستگاه های صنعتی مربوط باشد:

The train is delayed due to a technical fault                                                            قطار به علت نقص فنی تأخیر دارد.

پیشرفت فنی                technical progress

موضوعات فنی                technical subjects

اطلاعات فنی / تخصصی           technical information

گزارش کارشناس فنی              technical expertise

صفت technical همچنین به دانشی خاص درباره ی کار یا موضوعی اطلاق می شود که برخورداری از آن در گرو گذراندن دوره ی آموزشی خاصی است:

یک نکته ی تخصصی حقوق                          a technical point of law

یک اصطلاح تخصصی دستور زبان                   a technical arammatical term

یک سؤال بسیار تخصصی                    a highly technical question.

عبارت high tech ممکن است برای دستگاه ، فرآیند یا صنعتی به کار رود که بر آخرین پیشرفت ها و دستاوردهای علمی استوار باشد. به کار بردن عبارت high technical به جای عبارت بالا نادرست است:

.Surgeons now use the latest in high tech medical equipment

امروز جراحان از جدیدترین تجهیزات پزشکی با فناوری پیشرفته استفاده می کنند.

high tech computer companies

شرکت های رایانه ای دارای فناوری پیشرفته

 

موسسه آموزش زبان روژین ایلیا

ارسال نظر