آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نکات گرامری استفاده از She

نکات گرامری استفاده از She

کاربردهای مختلف she در زبان انگلیسی و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از she را در این مقاله بخوانید.

She

She ضمیر سوم مفرد است و به عنوان فاعل جمله به کار می رود.

  1. وقتی بخواهیم به زن ، دختر یا حیوان ماده ای اشاره کنیم که هویت ( مونث بودن ) او معلوم است و یا قبلاً نام او ذکر شده است از she استفاده می کنیم:

.My sister’s very strong, she can swim 5 miles

خواهرم خیلی نیرومند است ، او میتواند پنج مایل شنا کند.

.When Beth arrived home, she found John in the house watching TV

وقتی (بت) به خانه رسید ، دید ( جان ) در خانه تلویزیون تماشا می کند.

  1. بعضی از نویسندگان وقتی بخواهند به شخص با هویت نامعلوم اشاره کنند ، گاهی برای گریز از تکرار ، he ، به جای آن she  به کار می برند . عده ای این روش را نمی پسندند و مایلند در این موارد s/he, he or she یا they به کار ببرند:

.Very early in life when the baby feels the angus of hunger, she learns to scream

  1. وقتی بخواهیم نام کشور یا ملتی را تکرار نکنیم ، برای اشاره به آن گاهی از ضمیر she استفاده می کنیم:

.After India become independent, she chose to be a member of the Commonwealth

هندوستان پس از استقلال تصمیم گرفت عضو کشورهای مشترک المنافع بشود.

  1. گاهی برای اشاره به اتومبیل و غیره از she استفاده می شود . دریانوردان نیز اغلب برای اشاره به کشتی یا قایق ضمیر she  را به کار می برند:

?Look at my new car, isn’t the beautiful

ماشین تازه ام راببین ، قشنگ نیست؟

.Bless this ship and all who sail in her

(خدایا ) از این کشتی و همه ی سرنشینان آن محافظت کن.

ارسال نظر