آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نکات کاربردی استفاده از neither و either

در این پست نکات کاربردی استفاده ازneither و either را به شما خواهم آموخت. در زبان انگلیسی دو واژه neither و either به معنی هیچ یک و هریک کاربردهای متفاوتی دارند. با توجه اسم استفاده شده در جمله زبان انگلیسی مورد نظر باید از خود این کلمات یا ترکیبات آن ها استفاده کنید. در این پست نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از این واژه ها را به شما می آموزیم.

 Neither

به دنبال neither و either در جمله زبان انگلیسی اسم و فعل به صورت مفرد می آیند:

.Neither candidate is suitable for the job

هیچ یک از آن دو داوطلب برای آن شغل مناسب نیستند.

.Either candidate is suitable for the job

هر یک از آن دو داوطلب برای آن شغل مناسب اند.

و به دنبال ترکیبات زبان انگلیسی neither of ، either of ، none of و any of اسم به صورت جمع ، و فعل به صورت مفرد یا جمع می آید. ولی در گفتار روزمره فعل جمع رایج تر است :

.Neither of my friends has / have a car

هیچ یک از دوستان من ماشین ندارند.

.Does / do either of you like strawberries

کدام یک از شما توت فرنگی دوست دارید؟

.None of the girls speaks / speak a foreign language

هیچ کدام از دختر ها زبان خارجی بلد نیستند؟

?Does / do any of the children play a musical instrument

آیا هیچ کدام از این بچه ها بلدند یک سازی بزنند؟

به دنبال اصطلاح neigher … nor نیز فعل زبان انگلیسی می تواند به صورت مفرد یا جمع باشد:

.Neither the television nor the video works / work properly

نه تلویزیون و نه ویدئو هیچ کدام درست کار نمی کنند.

ارسال نظر