آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نکات کاربردی استفاده از much و many در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی برای بیان زیاد بودن چیزی از واژه های مختلفی می توان استفاده کرد. هریک از این واژه ها کاربردهای خاصی دارند. برای آموزش نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی و یادگیری کاربرد واژه ها در جملات زبان انگلیسی با ما همراه شوید.

Much

Much و many هر دو را می توان در فارسی (زیاد) ترجمه کرد ، ولی کاربرد آن ها در زبان انگلیسی متفاوت است.

Much در زبان انگلیسی قبل از اسم هایی می آید که شمارناپذیر (uncountable) هستند:

.This plant does not need much water

این گیاه به آب زیادی احتیاج ندارد.

?How much money do you have

چقدر پول دارید؟

ولی many قبل از اسم هایی می آید که شمارپذیر (countable) هستند:

.There were many children in the corridor

در راهرو بچه های زیادی بودند.

این تفاوت کاربرد ، در صورت های منفی نیز وجود دارد:

.Not much bread is left

نان زیادی باقی نمانده است.

.Not many chairs were in the classroom

در کلاس ، صندلی زیادی نبود.

صورت much (very) اغلب به همراه فعل در جملات سؤالی یا منفی زبان انگلیسی به کار می رود.

در حالت سؤالی ، much همیشه در آخر جمله قرار می گیرد:

?Do you go to London much

در حالت منفی ، much هم قبل از فعل می آید و هم اغلب در آخر جمله :

.I don’t much like living in London

.I don’t like living in London much

اما غلط است اگر بگوییم:

.I don’t like living much in London

عبارات so much ، as much ، much more و too much به همراه افعال و اسامی غیر قابل شمارش در جملات مثبت زبان انگلیسی به کار می روند:

.I go to restaurants so much I’m tired of them

.She smokes too much

.Try to relax as much as possible

.We’ll need much more money than that

عبارت very much در زبان انگلیسی به همراه بعضی از افعال ، به خصوص فعل هایی که معنی ( دوست داشتن) می دهند، میتواند در جملات مثبت نیز به کار رود:

.I love her very much

خیلی دوستش دارم.

.Thank you very much

خیلی ممنونم.

کاربرد عبارت very much قبل از فعل ، به ویژه در زبان انگلیسی بریتانیایی معمول است:

.Rhoda very much enjoys skiing

رودا از اسکی خیلی لذت می برد.

اما غلط است اگر بگوییم:

.Rhoda enjoys very much skiing

صورت (very)much فقط قبل از more و to می تواند با صفات به کار رود ؛ یا در صورتی که صفت تفضیلی با er ساخته شده باشد. صورت مزبور نمی تواند به تنهایی به جای very پیش از صفات بیاید. پس درست است که بگوییم:

.This is much more / 100 difficult

این خیلی سخت تر است / این بیش از حد سخت است.

همچنین درست است که بگوییم:

.I am very sorry

خیلی متأسفم.

اما غلط است اگر بگوییم :

. I am much sorry

.I am sorry very much

بعضی صفت ها در زبان انگلیسی به –ed و –ing ختم می شوند و لذا در ظاهر صورت فعلی دارند. با این قبیل صفات نیز از very به جای much استفاده می شود مگر آن که صفات مزبور همراه more یا too باشنند. بنابراین در جمله ی :

.She was much loved

خیلی دوستش داشتند.

از much استفاده می شود زیرا loved فعل مجهول است. اما در جمله ی :

.The kids are getting very tired

بچه ها دارند خیلی خسته می شوند.

از very استفاده می شود چرا که tired صفت است.

ارسال نظر