آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نکاتی پیرامون مهارت های نوشتاری (جلسه اول)

 

تقویت مهارت های نوشتاری:  :Improving Writing Skills

 

تقویت مهارت های نوشتاری:
نگارش به معنی نگاشتن، نوشتن، نقش و نگار کردن و تصویر کردن است. در هر زبانی نگارش به اصول و فنون خاصی نیاز دارد که به آنها آئین یا فنون نگارش گفته می شود. تهیه و تنظیم یک نوشته خوب ایجاب می کند که فنون و اصولی را در نظر بگیریم و وسایل و ابزار معینی را در اختیار داشته باشیم تا بدینوسیله بتوانیم هدف و منظور خود را در قالب های خاص بطور روشن بیان کنیم و خواننده یا شنونده را با مفاهیم و منظور های خود آشنا سازیم. باید در نظر داشت این ابزار و وسایل بدون توجه به اصول و فنون نگارش غیر قابل درک و استفاده است و ملاحظه این دو عامل (ابزار و اصول) شخص را در ارائه یک نوشته خوب و منطقی یاری می دهد.

شروط لازم برای نگارش صحیح:

  • داشتن یک رشته اطلاعات لغوی و کاربرد صحیح آنها
  • رعایت اصول و قوانین دستوری
  • آشنایی و رعایت اصول معانی و بیان
  • داشتن اطلاعات کلی در باره موضوع مورد بحث
واژگان Vocabulary:

واژگان:

واژگان شامل نکات زیر است:

لغات و محفوظات عادی

اطلاعات لغوی درباره کاربرد صحیح کلمات مترادف، متضاد و متشابه (این بحث در وب سایت در بخش مربوط به واژگان سطح متوسطه بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.)

آشنایی با پاره ای از اصطلاحات روز مره، ترکیبات، تشبیهات و ضرب المثل های معروف (این مبحث در وب سایت در بخش مربوط به ضرب المثل بطور مبسوط بررسی شده است.)

همانطوریکه اشاره شد برای کمک به فن نگارش، کاربرد ترکیبات و تشبیهات ضرورت پیدا می کند که در زیر به پاره ای از انواع متداول اشاره می شود.

ترکیبات زوج اسم Compound Noun Pairs:

ترکیبات زوج اسم:

معنی noun + and + noun
وسیله گذران bread and butter
جنگ و کشتار fire and sword
قوم و خویش flesh and blood
قلب و روح heart and soul
جزئیات، پیچ و خم ins and outs
عملا، از هر لحاظ all intents and purposes
خلاصه مطلب، جان کلام the long and short (of a matter)
فقرا و اغنیا rich and poor

 

ترکیبات زوج صفت Compound Adjective Pairs:

ترکیبات زوج صفت:

معنی adjective + and/in + adjective
روی هم رفته، به اختصار all in all
قدیم و جدید ancient and modern
نزدیک، بی تکلف و خودمانی free and easy
باطل و بی اثر، کان لم یکن null and void
سرسری rough and ready
صحیح و سالم safe and sound
مقاوم slow and steady

 

ارسال نظر