آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نکاتی پیرامون درک مطلب

درک مطلب


درک مطلب:  :Comprehension

q

درک مطلب:

Comprehension از نظر دستور زبان انگلیسی اسم است و از فعل to comprehend  به معنی فهمیدن و درک کردن مشتق می شود. صفت این فعل، comprehensive  به معنی قابل درک و فهم است. بطور کلی منظور از comprehension مطالعه و خواندن متن یا متونی برای پی بردن به منظور نویسنده یا استماع قطعه ای برای درک محتوی و مفهوم آن است.

 

هدف های اساسی در درک مطلب: Basic Aims in comprehension:

هدف های اساسی در درک مطلب:

این هدف ها را می توان بطور خلاصه به شرح زیر بیان داشت:

درک مفاهیم و اصول کلی از آن.

آمادگی با تمرین های مکرر، تا بتوان از لغات و اصطلاحات جدید در متن استفاده کرد و کاربرد صحیح آنها را در جاهای مناسب فرا گرفت.

استنباط صحیح از مطالب و یافتن عنوان خوب برای آنها.

ارتباط جمله ها به وسیلۀ حروف ربط و وجوه وصفی.

یادگیری ساختمان گرامری جمله مانند ترتیب کلمات در جمله، زمان فعل و غیره.

دستور کلی برای درک مطلب:

دستور کلی برای درک مطلب:

متن داده شده بایستی دو الی سه بار بطور دقیق خوانده شود.

جواب سؤال های متن بایستی بطور کامل و در جمله های ساده و کوتاه بیان شود. شروع جمله ها باید در موقع جواب دادن با جمله های اصلی آغاز شود. مثلاً اگر سؤال مورد نظر، جملۀ زیر باشد:

Why did the man return to the hotel?

جواب مورد نظر نبایستی با این جمله آغاز شود:

Because he had forgotten to give the keys back to the receptionist.

جواب صحیح و کامل به صورت زیر است:

The man returned to the hotel because he had forgotten to give the keys back to the receptionist.

در موقع جواب دادن به سؤال ها، باید متناسب با زمان سؤال مورد نظر جواب داد و از همان زمان استفاده کرد. مخصوصاً فرق بین دو زمان حال ساده و گذشته را باید با دقت در نظر گرفت.

حتی الامکان بهتر است از عبارات و لغات دیگری ازجمله  مترادف ها (synonyms) یا متضادها (antonyms) به جای لغات به کار رفته در متن استفاده کرد.

باید توجه کرد که درک مطلب ممکن است به صورت یکی از دو شکل Reading Comprehension و یا Listening Comprehension ارائه شود. در مورد اول درک مطلب به صورت نوشته خواهدبود و در مورد دوم درک مطلب به صورت خواندن و سمعی صورت می گیرد.

 

ارسال نظر