آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نکاتی درباره فعل visit

فعل visit بیانگر دیدن کسی برای مدتی کوتاه است :

She visited her father in hospital every day.

او هر روز به پدرش در بیمارستان سر می زد.

از فعل visit برای دیدن کردن از جایی نیز می توان استفاده کرد :

There are no fewer than 80 castles to visit in Wales.

در ویلز بیش از ۸۰ قصر برای بازدید هست.

عبارت come and stay یا go and stay را شخص زمانی به کار می برد که بخواهد بگوید کسی چند روز به دیدن کسی می رود و با او می ماند:

Come and stay with us for the weekend.

تعطیلات اخر هفته را بیا پیش ما بمان.

My cousin Tom has invited me to go and stay with him in Canada.

پسر عمه ام (تام) من را دعوت کرده بروم کانادا و پیش او بمانم.

عبارت فعلی call on برای دیدارهای رسمی و اداری به کار می رود:

A representative of the company well call on you tomorrow.

نماینده ی شرکت فردا خدمتتان می رسد ( = به دیدار شما می آید).

عبارت فعلی call in on راشخص وقتی به کار می بردکه ازکسی هنگام رفتن به جایی دیگر،دیداری کوتاه کند :

We could call in on Patrick on the way to your mother’s.

سر راهمان به خانه ی مادر شما ، می توانیم سری هم به پاتریک بزنیم.

عبارت drop by را وقتی به کار می برند که بدون برنامه قبلی و سرزده به خانه ی کسی بروند:

Drop by any time for a coffee.

هر وقت خواستی بیا یک قهوه بخوریم.

همین طور عبارت drop in on را هم به همین معنا به کار می برند :

Let’s drop in on Nicky when we’re in Bristol, shall we?

خوب است وقتی در بریستول هستیم سری هم به ( نیکی ) بزنیم ، موافقید؟

ارسال نظر