آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نحوه استفاده از still

نحوه استفاده از still

در این مقاله به بیان نحوه استفاده از still در جمله زبان انگلیسی و بیان نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از still می پردازیم.

در زبان انگلیسی Still معمولاً بلافاصله قبل از کلمه ی منفی می آید :

.She still isn’t ready

او هنوز آماده نیست.

.They still don’t know

آن ها هنوز نمی دانند.

A solution has still not been found

.A solution still hasn’t been found

هنوز به راه حلی نرسیده اند.

.After fifty lessons I stil can’t drive very well

بعد از ۵۰ جلسه آموزش هنوز نمی توانم خوب رانندگی کنم.

Still  معمولاً بلافاصله بعد از فعل وجهی مثبت زبان انگلیسی و قبل از فعل اصلی می آید:

.I can still remember

هنوز هم می توانم به یاد بیاورم.

.He may still be there

شاید هنوز هم آنجا باشد.

اگر در جمله زبان انگلیسی فعل to be به صورت مثبت به کار رفته باشد still بعد از آن می آید :

.She’s still asleep

او هنوز خواب است .

.He’s still eating

او همچنان دارد می خورد.

?Is it still raining

هنوز دارد باران می آید.

در غیر از موارد بالا ، still قبل از فعل اصلی جمله می آید:

.We still have time

ما هنوز وقت داریم.

.I still love her

من هنوز هم دوستش دارم.

 

موسسه آموزش زبان روژین ایلیا

ارسال نظر