آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نحوه استفاده از قید “به سختی” در زبان انگلیسی

به سختی در زبان انگلیسی چی میشه؟ – آیا می دانید در زبان انگلیسی چه تفاوتی بین hard  و hardly وجود دارد؟ برای درک این تفاوت ها و آشنایی با نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از این واژه ها این مقاله را با دقت بخوانید!!!

Hard

Hard در زبان انگلیسی هم به عنوان صفت به کار می رود و هم به عنوان قید ، در دو مثال زیر hard به صورت قید به کار رفته است :

.It’s raining hard

.She has been working hard

با آن که hardly و hard هر دو کاربرد قیدی دارند ، آن دو را نباید با هم اشتباه کرد. بنابراین نادرست است اگر گفته شود :

.It’s raining hardly

.She has been working hardly

معانی و کاربردهای hardly با hard در زبان انگلیسی کاملاً متفاوت است.

Hardly

قید hardly قیدی است منفی ، بنابراین همراه کلمه ی منفی دیگری به کار برده نمی شود:

 .hardly any pollution

غلط است اگر بگوییم :

. hardly no pollution We could hardly believe our eyes

همچنین غلط است اگر بگوییم :

 .We couldn’t hardly believe our eyes

قید hardly معمولاً درست قبل از فعل اصلی جمله زبان انگلیسی قرار می گیرد:

.He could hardly hear her

به زحمت می توانست صدای او را بشنود.

و غلط است اگر بگوییم :

.He hardly could hear her

قید hardly فقط در بیان خیلی رسمی یا در نگارش آثار زبان انگلیسی که با سبکی قدیمی نوشته شده در ابتدای جمله به کار می رود . مردم معمولاً به صورت زیر سخن می گویند یا می نویسند:

.The game had hardly begun when it started to rain

دقایق اول بازی بود که باران شروع شد / شروع کرد به باریدن .

حال این جمله ی بالا را با این جمله ی رسمی ، که در آن قید hardly  در ابتدای جمله آمده است ، مقایسه کنید:

 .Hardly had the game begun when it started to rain

هنوز بازی شروع نشده باران گرفت.

قید hardly با کلمه ی hard ، که هم صفت و هم قید است ، هیچ ربطی ندارد . پس در هیچ یک از دو مثال زیر نمی توان قید hardly  را جایگزین hard کرد:

.I tried hard to remember

خیلی سعی کردم به خاطر بیاورم.

.he works very hard

به شدت ( خیلی زیاد ) کار می کند.

و نه :

.he works very hardly

ارسال نظر