آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نحوه استفاده از عبارت I’m sorry در جملات انگلیسی

نحوه استفاده از عبارت I’m sorry در زبان انگلیسی
یکی از عبارات پر کاربرد در زبان انگلیسی، عبارت “I’m sorry” می باشد. این عبارت در زبان انگلیسی به چهار شکل مورد استفاده قرار می گیرد:
کاربرد اول: بعد از عبارت I’m sorryحرف اضافه “for” و یک اسم قرار می گیرد. برای مثال:

.I’m sorry for the trouble
به خاطراین مشکل معذرت میخوام ازتون.
.I’m sorry for inconvenience
معذرت میخوام برای ناراحتی پیش آمده.

کاربرد دوم: بعد از I’m sorryحرف اضافه “for” و فعل به صورت “ing” قرار می گیرد. برای مثال:

.I’m sorry for missing the party
متأسفم که مهمونی نیومدم.
.I’m sorry for forgetting mu homework
متأسفم که تمریناتم رو انجام ندادم.

کاربرد سوم: بعد از I’m sorry فعل با “to” یعنی به صورت مصدر می آید. برای مثال:
.I’m sorry to hear that
متأسفم که این رو میشنوم.
.I’m sorry to do this
متأسفم که این کار را انجام دادم.

کاربرد چهارم: بعد از عبارت I’m sorryفاعل + فعل + مفعول قرار می گیرد.
.I’m sorry I missed the party
متأسفم که مهمونی رو از دست دادم.
I’m sorry I lost your bag.
متأسفم کیفت رو گم کردم.

حال که با کاربرد عبارت I’m sorryدر جملات انگلیسی آشنا شدیم. کمی راجع به جملاتی صحبت می کنیم که در جواب این عبارت استفاده می شوند. زمانی که فردی از بابت عملی که انجام داده از ما عذر خواهی کرد، بهترین پاسخ به مخاطب می تواند استفاده از عبارت های زیر باشد.

.Don’t apologize
عذرخواهی نیاز نیست.

.It doesn’t matter
مشکلی نیست.

.I quit understand
کاملاٌ متوجه شدم.

.Don’t worry about it
نگرانش نباش.

.It’s okay
مشکلی نیست. ( اوکی هست.)

.Please don’t let it happen again
لطفاً اجازه ندید دوباره تکرار بشه.

.Apology accepted
عذرخواهی مورد قبول است.

.I forgive you
من شما رو می بخشم.

در نتیجه عبارت I’m sorry برای بیان ابراز تأسف و پشیمانی در مقابل عمل اشتباه و ناخوشایندی که در مقابل فردی انجام می دهیم، به کار می رود. و با استفاده از این عبارت به فرد مقابل خاطر نشان می کنید که به وی اهمیت می دهید و شخص برای شما ارزشمند می باشد. در حقیقت با بیان عبارت I’m sorryاعلام می کنید که نمیخواهید دوباره آن اشتباه را تکرار کنید. و در بعضی از مواقع در صدد جبران اشتباه خود نیزهستید. در بعضی از شرایط استفاده بیش از اندازه از عبارت I’m sorryبه مخاطب این موضوع را بیان می کند که شما فردی بدون اعتماد به نفس هستید. پس از این عبارت، در مواقع درست و لازم باید استفاده کنید و در مقابل اشتباهی که واقعاً نیاز به عذر خواهی و جبران دارد باید استفاده شود.

ارسال نظر