آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

مکالمه در فرودگاه (تکمیلی)

در جلسات قبلی شکل مقدماتی مکالمه در فرودگاه خدمت شما ارائه شده است ودر این جلسه شکل پیشرفته و تکمیلی آن بررسی می شود:


“.I would like to confirm my flight”

میخوام پروازمو تایید کنم (قطعی کنم) .

“?Can I get your ticket number”

میتونم شماره بلیطتون رو داشته باشم؟

“.The number is 45-6-43”

شماره ش 43-6-45 هست.

“?You are scheduled to depart on June 15th at 1:00 pm. Is this correct”

قراره 15 ژانویه ساعت 1 بعد از ظهر برید (ترک کنید اینجارو ) درسته؟

“.Yes it is”

درسته.

“Is anybody else traveling with you?”

کس دیگه ای هم باهاتون میاد واسه سفر؟

“.Yes, my wife”

بله، همسرم.

“?Can I have the other ticket number”

میتونم شماره اونیکی بلیط رو داشته باشم؟

“.It is 45-6-44”

شماره ش 64-6-45 هست.

“Your tickets have been confirmed. Please arrive at the airport 3 hours before your flight departs. Thank you for calling 

بلیطتون تایید سد لطفا سه ساعت قبل از اینکه پرواز کنید اینجا باشید. مرسی از تماستون…

“?Would you like to book your seats now”

مایلید صندلیتون رو الان رزرو کنید؟

“?Would you like a window seat or an aisle seat”

دوست دارد صندلیتون کنار پنجره باشه یا کنار سالن؟

“?What is your ticket number”

شماره بلیطتون چنده ؟

“?What is your last name”

نام خانوادگیتون چیه ؟

“?What is your first name”

اسم کوچیکتون چیه ؟

“.I have a ticket and I need to schedule a departure date”

من یه بلیط دارم و میخوام تاریخ حرکت رو برنامه ریزی کنم

“?I am scheduled to depart on June 15th. Can I change this to a later date”

برنامه ریزی حرکت من تاریخ 15 ژوئن ست ، میتونم تغییرش بدم به ی تاریخ بعد از 15 ؟

“I have a ticket to depart on June 15th. I would like to see if there is an earlier flight available.”

یه بلیط برای پانزدهم ژوئن دارم میخوام ببینم تاریخ زودتر دسترس ندارید ؟

“?What date would you like to depart”

چه تاریخی دوست دارید حرکت کنید ؟

“?What date would you like to change it to”

به چه تاریخی میخواید تغییرش بدید ؟

“?When do you want to depart”

کی میخواید حرکت کنید ؟

“.I would like to leave on June 22nd”

میخوام بیست و دوم ژوئن اینجارو ترک کنم = حرکت کنم

“?Is June 22nd available”

آیا بیست و دوم ژوئن در دسترس هست ؟

“?Can you check if June 22nd is possible”

میتونید چک کنید ببینید که بیست و دوم ژوئن امکان پذیره ؟

“.I was hoping to reserve a seat for June 22nd”

امیدوار بودم که بتونم صندلی واسه بیست و دوم ژوئن رزرو کنم

“?Yes. We have seats available for the 22nd. Would you like me to reserve them”

بله ، ما صندلی خالی واسه بیست و دوم داریم ، میخواید رزروش کنید ؟

“?On the 22nd, the departure time is 1:00pm. Should I reserve them”

روز بیست و دوم ساعت حرکت یک بعد از ظهره ، رزروش کنم ؟

“We have two flights departing on that date. Would you like to depart at 10am or 7pm?”

توی اون روز دو تا حرکت داریم ، دوست دارید ساعت 10 صبح حرکت کنید یا 7 بعد از ظهر ؟

“I’m sorry, but we do not have any available seats on the 22nd. Should I put you on the waiting list?”

شرمنده ام ، اما هیچ صندلی خالی تا بیست و دوم نداریم ، میخواید توی لیست انتظار بزارمتون ؟

“I’m sorry, there are no departures for the 22nd. We have a flight leaving on the 21st and the 24th. Will either of these days work for you?”

شرمنده ام ،واسه روز بیست و دوم حرکتی نداریم ، یه پرواز روز بیست و یکم و یکی روز بیست و چهارم داریم ، هیچ کدومشون به دردتون میخورند ؟

“The 22nd is full. The next available flight is on the 23rd. Would you like me to reserve a seat on that date?”

بیست و دوم پره ، پرواز در دسترس بعدی روز بیست و سومه ، دوست دارید براتون یه صندلی واسه این تاریخ رزرو کنم ؟

“?Is anybody traveling with you today”

کسی باهاتون امروز مسافرت میکنه ؟

“?Is anybody else traveling with you”

کس دیگه ای هم باهاتون مسافرت میکنه = میاد ؟

“?Are just you two traveling today”

فقط شما دوتا امروز مسافرت میکنید ؟

“Did someone you do not know ask you to take something on the plane with you?”

آیا کسی که نشناخته باشیش=نمیشناسیش ازت درخواست کرد که یه چیزی رو با خودت به هواپیما بیاری ؟

“?Did you have possession of your luggage since you packed”

ایا کاغذ مالکیت وسایلتون رو که پک کردید رو دارید ؟

“?Are you carrying any weapons or firearms”

آیا سلاح گرم یا سلحه ای با خودتون حمل میکنید ؟

“?Are you carrying any flammable material”

وسیله قابل اشتعال همراهتون دارید ؟

“?Do you have any perishable food items”

آیا غذای فاسد شدنی همراهتون دارید ؟

“?How many luggage are you checking in”

چند قلم اثاثیه با خودتون میبرید ؟

“?Do you have a carry on”

ایا ” وسایل همراه” دارید ؟ وسایلی که با خودتون میبرید مثل کیف و ساک دستی کوچیک و …

“?Can you place your bag up here”

میتونید کیفتون رو بالای اینجا جا بدید ؟

“?How many carry on bags are you taking with you”

چند تا کیف همرا = وسایل همراه با خودتون حمل میارید؟

“?Do you prefer window or aisle”

صندلی کنار پنجره میخوای یا کنار سالن ؟

“We do not have any aisle seats remaining. Is a window seat ok with you or would you prefer a middle seat?”

هیچ صندلی کنار سالنی باقی نمونده ، دوست دارید صندلیتون کنار سالن باشه یا وسطی رو ترجیح میدید ؟

“?Do you have a seat next to the emergency exit”

آیا یه صندلی نزدیک به خروج اضطراری دارید ؟

“?Can I have a seat closest to the emergency exit”

میتونم نزدیکترین صندلی به خروجی اضطراری رو داشته باشم ؟

“All the seats next to the exit have been taken. I have a seat directly in front of it. Would you like that one?”

تمام صندلیهای نزدیک خروجی رزرو شده اند ، یه صندلی دقیقا روبروش دارم میخوایدش ؟

“Here are your tickets. The gate number is on the bottom of the ticket. They will start boarding 20 minutes before the departure time. You should report to gate C2 by then. C2 is around the corner and down the hall. Thank you.”

بفرمایید بلیطتتون . ورودی زیر بلیط نوشته شده ، 20 دقیقه قبل از سفر شروع میکنند به جمع کردنش . شما باید به ورودی c2 تحویلش بدین اون موقع . ورودی c2 اون گوشه ست و پایین سالنه . مچکرم

“?Which gate did you say it was”

گفتی کدوم ورودی بود ؟

“?What was the gate number again”

میشه دوباره شماره ورودی رو بگید ؟

“?Can you point me towards the gate”

میتونی ورودی رو با دست نشون بدی کدوم سمته ؟

“?How do I get to gate C2”

چجوری برم به ورودی c2 ؟

“?Where is gate C2”

دروازه= ورودی c2 کدوم سمته ؟

ارسال نظر