آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

مکالمه در عکاسی- اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

در این جلسه به بررسی دو موضوع متفاوت می پردازیم بحث اول مکالمه در عکاسی است و مبحث دوم اشتباهات رایج در زبان انگلیسی است.

مکالمه در عکاسی

صبح بخیر، آیا فرمایشی دارید؟

?Good morning, can I help you

آیا ممکن است این فیلم ها را برای ما ظاهر کنید؟

?Will you please develop these for me

آیا مایلید عکس هایتان را روی کاغذ برّاق چاپ کنم؟

?Do you want them on glossy paper

خیر، عکس ها را روی کاغذ مات چاپ کنید.

.No, on matt paper please

آیا می خواهید عکس ها را بزرگ کنم؟

?Do you want them enlarged

بله، آیا شما عکس رنگی چاپ می کنید؟

?Do you print colour film

از هر فیلم چند عدد عکس می خواهید؟

?How many prints do you want of each

از هر فیلم یک عکس.

.(One print of each (one copy of each

قیمت هزینه چاپ چقدر می شود؟

?What is the cost of printing

آیا ممکن است عکس ها را امروز تحویل دهید؟

?Can I have them today

این عکس ها زیادی نور دیده است (کم نور دیده است).

(.These pictures are over-exposed (under-exposed

آیا ممکن است از من عکس بگیرید؟

.I want to have my photo taken please

 

🚫🚫خطاها و اشتباهات رایج

اشتباه شماره یک:
دیشب خواب عجیبی دیدم
❌ .I saw a strange dream last night
✔️ .I had a strange dream last night
⚠️ ⚠️اشتباه شماره دو:
فعل مجذوب شدن در، غرق بودن در
❌ absorbed at
✔️ absorbed in
🔶.example:The man was absorbed in his work
♦️مرد غرق در کارش بود.
⚠️ ⚠️ اشتباه شماره سه:
من به رمان های غربی علاقمندم.
❌ .I am interested at western novels
✔️ .I am interested in western novels
⚠️ ⚠️اشتباه شماره چهار:
باهات موافقم!
❌ .I am agree with you
✔️ .I agree with you
⚠️ ⚠️ اشتباه شماره پنج:
این متعلق به من است( مال من است)

❌ .It is belong to me
✔️ .It belongs to me

ارسال نظر