آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

مکالمه انگلیسی در کتابخانه

در این مطلب آموزشی  ، چندین مکالمه انگلیسی در کتابخانه را آورده ایم .

مکالمه انگلیسی در کتابخانه ، میتواند برای بسیاری از دانشجویان بسیار کاربردی و مهم باشد . امیدوارم نهایت استفاده خود را از این مکالمات ببرید.

1

?Hello, I would like to get a library card, what do I need to do to get it

سلام من میخواهم یک کارت کتابخانه بگیرم، برای گرفتنش باید چکار کنم؟

Hello, first you have to fill out this form and then give me a picture of yourself

سلام، اول تو باید این فرم را پرکنی سپس یک عکس از خودت به من بده.

I am finished, here you are

تمام شد(پر کردن فرم تمام شد) بفرمایید

Ok, I will record your membership and then you can get library card

بسیارخب، من عضویت شمارو ثبت میکنم سپس شما میتونید کارت کتابخانه را بگیرید.

?Thank you, what are conditions to check out the books

متشکرم، شرایط قرض گرفتن کتابها چیست؟

Everything you need to know has printed on your card

هرچیزی که نیازه بدونید روی کارتتان پرینت شده است.

Thanks

ممنون

همچنین بخوانید
چگونه به انگلیسی آدرس بنویسیم؟

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

2

Good morning, Would you help me to apply for library card and  tell me what are terms and conditions for library ?membership

صبح بخیر، میشود در درخواست برای کارت کتابخانه کمکم کنید وبگویید شرایط و ضوابط برای عضویت کتابخانه چه هستند؟

Of course, first you ought to fill out this form, give two pictures of yoursrlf and your identity card and then you need to pay $10 to complete registration

البته(حتما) اول شما باید این فرم را پرکنید، دوقطعه عکس ازخودتان و کارت شناسایی(ملی) را بدهید سپس برای تکمیل ثبت نام مبلغ 10دلار را پرداخت کنید.

Okay,I am finished

بسیارخب، تمام شد

Let me record your information on computer…your registration was recorded but library card will be ready tomorrow

اجازه بدید اطلاعاتتان را در کامپیوتر ثبت کنم…ثبت نامتان ثبت شد اما کارت کتابخانه فردا آماده خواهد شد.

?Thanka a million,may I check out a book now

خیلی ممنونم، میتونم الان یک کتاب ازکتابخانه بگیرم(قرض بگیرم)؟

Yes you can

بله میتوانید

همچنین بخوانید
مصاحبه انگلیسی برای استخدام

3

Good afternoon, I’m looking for a book story called Sophie’s world

عصربخیر، من به دنبال یک کتاب داستان به نام دنیای سوفی میگردم

?Good afternoon, do you have a library card

عصربخیر، آیا کارت کتابخانه دارید؟

Yes I do

بله دارم

?Good so let me look up this book on online cataloge , who’s its author

خوبه پس اجازه بدید این کتاب را در فهرست اینترنتی جستجو کنم، نویسنده اش کیست؟

Jostein Gaarder 

    یوستین گردر

You are in luck, we have this book story, you can take it out by self checkout

خوش شانس هستید ما این کتاب داستان رو داریم، شما میتونید ازطریق دستگاه خودکار کتاب رو امانت بگیرید

?Thank you،when should I return it

متشکرم، کی باید آنرا پس بدهم؟

You have to return it next week or renew the books

شما باید هفته بعد آنرا برگردانید یا کتابها رو تمدید کنید

——————————————————————————————————————————————————————————————–

4

Good morning, I would like to check out (take out or borrow) a book

صبح بخیر، من مایلم یک کتاب امانت بگیرم

Good morning, what’s your name and your library card number

صبح بخیر، اسمتان و شمارت کارت کتابخانه تان چیست؟

Yasmin Obi ، 145780

یاسمین اوبی، 145780

Ok, let me see , you have an overdue book

بسیارخب، اجازه بدید ببینم، شما یک کتاب از دارید

Yes, I am sorry about delay

بله ، بابت تاخیرمتاسفم

That’s ok but you have to pay a late fine

مشکلی نیست اما شما باید جریمه تاخیر را بپردازید.

?Sure, how much am I obliged to pay

حتما، چقدر موظفم بپردازم

Just $5 فقط پنج دلار

Here you are بفرمایید

Thank you, you can look up any books by that computer

متشکرم، شما میتونید با اون کامپیوترهر کتابی رو جستجو کنید.

May I check out references

میتونم کتب مرجع را امانت بگیرم

Sorry, you just can read them at library

متاسفم، شما فقط میتونید اونهارو درکتابخانه بخوانید

Ok بسیارخب

ارسال نظر