آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

مکالمات و عبارات کاربردی برای سفر با هواپیما

واژگان انگلیسی مربوط به فرودگاه


airline
خط هوایی
I prefer American airlines
من خطوط هوایی آمریکایی رو ترجیح می دهم
________________________________________

arrival
ورود (ورود هواپیما به فرودگاه)
We apologize for the delay in the arrival of the plane
ما به خاطر تاخیر در ورود هواپیما عذرخواهی می کنیم
________________________________________

board
سوار (هواپیما) شدن
The passengers are waiting to board
مسافران منتظرند که سوار (هواپیما) شوند
________________________________________
boarding time
موقع ورود (به هواپیما)
Boarding time will begin in about 10 minutes
زمان ورود (به هواپیما) حدود 10 دقیقه دیگر شروع می شود.
________________________________________

book
رزرو کردن
I’d like to book a return ticket for my trip to London
من می خواهم یه بلیط رفت و برگشت برای سفرم به لندن رزرو کنم
________________________________________
business class
(بلیط) درجه یک
I’m flying business class next week
هفته آینده با درجه یک می روم
________________________________________
check in
check in اینجا فعل است و موقعی است که شما قسمت مربوطه فرودگاه (check-in) را (قبل از اینکه هواپیما پرواز کند) از ورود خود باخبر می کنید. و آنها وسایل شما (مثل چمدان) را تحویل می گیرند و به شما مجوز ورود به هواپیما را می دهند.
Please check in two hours before departure
لطفا دو ساعت قبل از حرکت (پرواز) اینجا باشید
________________________________________

Conveyor belt/carousel/baggage claim
این همان غلتک بار فرودگاه است که وسایل مسافران بعد از فرو آمدن یک هواپیما از آن بیرون می آیند.
All passengers arriving from Paris can pick up their luggage from carousel 2
مسافرانی که از پاریس وارد می شوند می توانند وسایل خود را از غلتک بار 2 بردارند
________________________________________
customs
عوارض گمرکی
هنگام به زمین نشستن پرواز شما در فرودگاه مقصد (و قبل از اینکه به شما اجازه ورود به کشور مقصد داده شود) از شما پرسیده می شود که آیا چیزی دارید که مشمول مالیات شود. سوال مربوطه که از شما پرسیده می شود این است:
Do you have anything to declare?
مثلا اگر شما یک لب تاپ داشته باشید، این مشمول مالیات نمی شود ولی اگر 3 تا لب تاپ داشته باشید این مشمول مالیات می شود.
________________________________________
delay
تاخیر داشتن، تاخیر
My flight was delayed an hour
پروازم یک ساعت تاخیر داشت
________________________________________
departure
حرکت (وقتی که پرواز شما فرودگاه مبدا را ترک میکند)
In the current week, many departures have been from Madrid
در هفته فعلی خیلی از پروازهای خروجی از مادرید بوده است
________________________________________
economy class
(بلیط) درجه دو
I’m going to book an economy class ticket to New York
قصد دارم یک بلیط درجه دو به نیویورک رزرو کنم
________________________________________
first class
(بلیط) ممتاز (از لحاظ امکاناتی که به مسافران داده می شود این نوع بلیط از دو نوع دیگر بهتر است)
Next time I want to fly first class
دفعه بعدی می خواهم با ممتاز بروم
________________________________________
gate
(در) ورودی به باند
Flight 728 to Rome will leave from gate A27
پرواز 728 به رم از ورودی A27 پرواز خواهد کرد
________________________________________
identification, ID
اوراق شناسایی
I’d like to book a flight to Tokyo for next Saturday
Certainly, can I see your ID please?
من می خواهم یک بلیط به توکیو برای شنبه آینده رزرو کنم
البته، می توانم اوراق شناسایی شما را ببینم؟
________________________________________
long-haul flight
پرواز طولانی
It is a long-haul flight from Iran to Japan
پرواز ایران به ژاپن طولانی است
________________________________________
on time
به موقع
Your flight will depart on time
پرواز شما به موقع حرکت خواهد کرد
________________________________________
one-way ticket
بلیط رفت، بلیط یکسره ( بلیط رفت و برگشت: return ticket یا round-trip ticket)
I’d like to book a one-way ticket to Russia
می خواهم یک بلیط رفت به روسیه رزرو کنم
________________________________________
stopover, layover
توقف بین راه (موقعی که یک هواپیما در یک پرواز طولانی قبل از رسیدن به مقصد توقف میکند)
The flight 674 to Australia will have a 30-minute layover in Dubai
پرواز 674 به استرالیا 30 دقیقه توقف در دبی خواهد داشت

ارسال نظر