آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

مقایسه say & tell (جلسه دوم)

مقایسه say & tell

داستانی درباره ی یک قورباغه

در گفتار معمولی ، عبارت بالا را به صورت : a story about a frog بیان می کنند.

نکته ی دستوری : مفعول بی واسطه ی فعل say نمی تواند شخص باشد . البته ، می توان بعد از فعل say شخص مخاطب را نیز ذکر کرد  ؛ اما فقط به شرطی که پیش از آن حرف اضافه ی to بیاید :

She said goodbye to her parents.

از پدر و مادرش خداحافظی کرد.

به جای جمله ی بالا نمی توان گفت:

She said her parents goodbye.

وقتی مفعول ما ، جمله ای است که با that شروع می شود و در عین حال میخواهیم مخاطب خود را نیز ذکر کنیم ، میتوانیم از فعل tell استفاده کنیم ، چه مفعولی این فعل را می تواند شخص باشد:

You used to the me that he was a nice person.

همیشه به من می گفتی که او آدم خوبی است.

در نقل قول غیر مستقیم وقتی مفعول ما ، جمله ای است که با کلمه ای استفهامی ( از نوع  who و مانند آن) شروع می شود کاربرد فعل tell بسیار رایج تر است:

Tell me what you need.

به من بگو چی لازم داری؟

وقتی مفعول ما ، یک جمله است و ، در عین حال ، نمی خواهیم از مخاطب هم یاد کنیم معمولاً از فعل say استفاده می کنیم :

Call us to say when you’ll arrive.

زنگ بزن به ما بگو کی می رسی.

به جای جمله ی بالا نمی توان گفت :

Call us to tell when you’ll arrive.

معمولاً در انگلیسی گفتاری وقتی مفعول ما ، جمله ای است که با that شروع می شود کلمه ی that حذف می شود.

 Tell me it’s not true!

به من بگو آنچه گفتی دروغ است.

I said I was sorry.

گفتم متأسفم.

استفاده از مصدر همراه با to فقط پس از فعل tell مجاز است و کاربرد آن پس از فعل say مجاز نیست:

He told us to do it.

او به ما گفت آن کار را بکنیم.

جمله ی  بالا را نمی توان به صورت زیر باز گرفت:

He said to us to do it.

در هر حال ، مفعول فعل tell حتماً باید یک اسم باشد پس جمله ی زیر نادرست است:

he told to do it.

 بعد از فعل tell ( بر خلاف فعل say ) نمی توان بلافاصله حرف اضافه ی  to همراه با یک اسم آورد :

I’ll tell my parents the truth / tell the truth to my parents.

من به پدر و مادرم حقیقت را خواهم گفت.

جمله ی بالا را نمی توان به صورت زیر باز گفت:

I’ll tell to my parents the truth.

حرف اضافه ی about می تواند با هر دو فعل say و tell به کار رود ؛ اما این حرف اضافه معمولاً با یک مفعول نیز به کار می رود:

Let me say something about my family.

اجازه بدهید راجع به خانواده ام چیزی بگویم.

Sally was telling us all about the party.

(سالی ) داشت از سیر تا پیاز مهمانی را برای ما تعریف می کرد.

در انگلیسی گفتاری ، جملات از نوع زیر فراوان شنیده می شود:

I’ve already said about that!

You were saying about Hervey?

اما برخی از افراد این قبیل جملات را نادرست می دانند و به جای say از افعال دیگر استفاده می کنند:

I’ve already talked about my family.

برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به زیر مدخل say.

ارسال نظر