آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

مقاله ای پیرامون یادگیری کلمات متضاد و مترادف

مترادف و متضاد :  :Synonyms and Antonyms

 

کلمات مترادف: :Synonyms

کلمات مترادف، کلماتی هستند که از نظر معنی با یکدیگرمعادلند. این کلمات برای دوری از تکرار یک کلمه در سخن به کار می روند و کمک می کنند تا سخن از زیبایی و تنوع خاصی برخوردار شود. باید توجه داشت که زبان انگلیسی که خود از منابع مختلف و وسیعی بهره جسته، از نظر کلمات مترادف، فوق العاده غنی است. این امر سبب شده که زبان انگلیسی از نظر وسعت “دامنۀ لغت” (vocabulary)، میان زبان های زندۀ امروزی، از مزایای خاصی بهره مند باشد. مسأله ای که در به کار بردن کلمات مترادف، اهمیت دارد این است که بطور دقیق نمی توان برای یک کلمه یا واژه، کلمه ای درست هم معنی یا جانشین آن پیدا کرد ولی کم و بیش می توان لغاتی را که تقریباً معادل هم هستند، جایگزین یکدیگر ساخت. برای مثال واژۀ go (رفتن) را در نظر می گیریم؛ مترادف این کلمه می تواند کلماتی مانند proceed, move, depart, advance باشد؛ با این وجود مترادف دقیق این کلمه، move, depart است. دو کلمۀ اول نیز می توانند به جای go قرار گیرند؛ معهذا دو کلمۀ اول نمی توانند خود به جای یکدیگر به کار روند.

کلمات متضاد: Antonyms:i

کلمات متضاد، کلماتی هستند که از نظر معنی و مفهوم، مخالف یکدیگرند. فی المثل متضاد کلمۀ good می تواند bad یا wicked (بد و شرور) یا unkind (نامهربان) و یا unfitting (نا مناسب) باشد. پیدا کردن کلمات متضاد نیز همانند کلمات مترادف، بطور دقیق مشکل است؛ ولی می توان مانند کلمات مترادف، کلمۀ متضاد تقریبی یک کلمه را پیدا کرد. کلمات متضاد نیز در وسعت دامنۀ کلمات یک زبان، نقش اساسی دارند. چنانچه در مبحث پیشوندها و پسوندها نیز بررسی گردید، پیشوندها یا پسوندهای منفی ساز وظیفۀ مهمی را در ایجاد کلمات دقیقاً متضاد، بر عهده دارند، مثلاً کلمۀ possible با پیشوند منفی ساز به صورت impossible یا care با پسوند منفی ساز به صورت careless در می آید که هر یک دقیقاً با دیگری متضاد است. کلماتی که دقیقاً متضاد نیستند، “متفاوت” یا “مختلف” (contrasted words) نامیده می شوند؛ مثلاً کلمۀ common (عادی) با کلمۀ rare (کمیاب، نادر) دو کلمۀ “متفاوت” در نظر گرفته می شوند. تعدادی کلمات مترادف و متضاد با معانی فارسی آنها به ترتیب حروف الفبایی در جداول ضمیمۀ این بخش ارائه گردیده است که مطالعه و یادگیری آنها، می تواند ما را در استفاده از لغات بیشماری که بی شک درهر زبان وجود دارد، یاری نماید.

ارسال نظر