آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

معادل گرگ ، میش و اصطلاح گرگ در لباس میش به انگلیسی

گرگ = wolf
(a wolf is a wild animal that looks like a large dog and kills and eats other animals)
میش = ewe
(a ewe is an adult female sheep)
گرگ در لباس میش
A wolf in sheep’s clothing

این اصطلاح کاربردی که هم در فارسی و هم در انگلیسی با ساختاری مشابه استفاده میشه، به افرادی اشاره داره که سعی دارند با تظاهر به مهربانی و بی خطر بودن یا اصطلاحاً ظاهرسازی، ذات و نیت پلید یا بدجنسی خودشون رو پنهان کنند.

Definition: a person who hides the fact that they are evil, with a pleasant and friendly appearance

*****
مثال:

Why shouldn’t I go out with David? He’s the nicest man I’ve ever met.
He’s a wolf in sheep’s clothing! Can’t you tell?

– چرا نباید با دیوید برم بیرون؟ اون بهترین مردیه که تاحالا دیدم!
– اون یه گرگ در لباس میشه، یعنی اینو نفهمیدی؟

*****
ریشه ی اصطلاح wolf in sheep’s clothing:

An enemy disguised as a friend, as in Dan was a wolf in sheep’s clothing, pretending to help but all the while spying for our competitors . This term comes from the ancient fable about a wolf that dresses up in the skin of a sheep and sneaks up on a flock.

ریشه این اصطلاح به حکایتی قدیمی اشاره داره که یک گرگ پوست گوسفند به تن میکنه تا بتونه وارد یک گله گوسفند بشه و به اونها حمله کنه. البته اولین استفاده از این اصطلاح یا قیاس رو به کتاب انجیل نسبت میدن که محل دقیق اون هم در منابع انگلیسی موجود هست.

****

اصطلاح A wolf in sheep’s clothing :

Definition: Someone who appears to be strong willed powerful and very independent when inside they are humble lonely and weak.

این اصطلاح برگرفته از ضرب المثل یا عبارت اصلی فوق الذکر هست و همانطور که شاید بتوان حدس زد اشاره به شخصی داره که در ظاهر قدرتمند، مصمم و مستقل بنظر میرسه ولی در باطن فردی ضعیف، مفلوک و تنهاست.

ارسال نظر