آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

معادل علاقه داشتن به چیزی در زبان انگلیسی

در این پست یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی را که اغلب زبان آموزان دچار آن می شوند آوره ایم. معادل عبارت “ علاقه داشتن به چیزی ” را در زبان انگلیسی به صورت

Interested in 

نشان می دهیم و نه به صورت:

Interested for

بنابراین:

علاقه داشتن به … 

Interested for

✓ Interested in

مثال:

She’s not interested for her work

✓  She’s not interested in her work

او همیشه روی عقیده ش پافشاری می کرد.

نکته:

عبارت “علاقه داشتن” را به صورت زیر نیز می توان گفت:

Take an interest in

مثال:

She takes a great interest in music

او علاقه زیادی به موسیقی دارد.


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ تا جایی که در توان دارم ” در زبان انگلیسی

ارسال نظر