آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

معادل عبارت “ رفتن از جایی به جای دیگر  ” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است. اشتباه در معادل عبارت “ رفتن از جایی به جای دیگر  ” در زبان انگلیسی می باشد که به صورت زیر است

Leave for a place

نشان می دهیم و نه به صورت:

Leave to a place

بنابراین:

رفتن از جایی به جای دیگر 

Leave to a place

✓ Leave for a place

مثال:

They’re leaving to England soon

 They’re leaving for England soon

آنها به زودی به انگلستان خواهند رفت. (آنها برای رفتن به انگلستان مکان فعلی را ترک می کنند).


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ تا جایی که در توان دارم ” در زبان انگلیسی

ارسال نظر