آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

معادل عبارت “ تردید نداشتن درباره چیزی” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است.  اشتباه استفاده از معادل عبارت “ تردید نداشتن درباره چیزی” در زبان انگلیسی را به صورت

No doubt of

یا

No doubt about

نشان می دهیم و نه به صورت:

No doubt for

بنابراین:

تردید نداشتن درباره … : 

No doubt for

✓  No doubt of

✓   No doubt about

مثال:

I’ve no doubt for his ability

✓ I’ve no doubt of (about) his ability

من هیچ شکی به توانایی اش ندارم.

نکته:

همراه با صفت doubtful حرف اضافه of استفاده می شود:

I’m doubtful of his ability to pass


مطلب پیشنهادی :اصطلاح “ The long and short of it ” در زبان انگلیسی

ارسال نظر