آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

“ مستقل بودن از چیزی ” در زبان انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان گرامی مرتکب آن می شوند و در بیشتر مکالمات دیده شده است. اشتباه در استفاده از حرف اضافه ی درست در زبان انگلیسی زمانی است که بخواهیم “ مستقل بودن از چیزی  ” را بیان کنیم که باید آن را با استفاده از حرف اضافه “of” بیان کنیم و نه “from”

بنابراین:

مستقل بودن از … : 

Independent from

✓   Independent of

مثال:

Clare’s independent from her parents

✓ Clare’s independent of her parents

کلیر مستقل از والدینش است.

نکته:

نکته:

برای dependent از حرف اضافه on استفاده می کنیم. مثال:

Helen is dependent on her parents

هلن به والدینش وابسته است.


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ تا جایی که در توان دارم ” در زبان انگلیسی

ارسال نظر