آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

مترادف های فعل answer

مترادف های فعل answer

در زبان انگلیسی نیز مانند زبان فارسی کلمات هم معنی وجود دارند که گاهی می توانند به جای یکدیگر به کار بروند. اما این کلمات در بعضی موارد خاص نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند از این رو آشنایی کامل با این گونه کلمات موجود در زبان انگلیسی امری ضروری است. در این مطلب به بررسی واژه answer  در زبان انگلیسی می پردازیم.

فعل های answer و reply به معنی ( جواب دادن ) است و هر دو در نوشتار و گفتار به کار می روند:

.I’m writing to answer your questions

من دارم جواب سوال های شما را می نویسم.

اگر بخواهیم جمله بالا را با reply بنویسیم باید حرف اضافه ی to را به دنبال آن به کار ببریم:

.I’m writing to reply to your questions

اگر بخواهیم عین کلمات جواب دهنده را نقل کنیم از reply استفاده می کنیم :

. I’m so sorry , he replied                           .در جواب گفت : خیلی متأسفم

فعل respond نیز به معنی ( جواب دادن ) است اما رسمی است و کمتر به کار می رود:

.The director of the company were unwilling to respond to questions

مسئولین شرکت مایل نبودند به سؤالات پاسخ دهند.

عبارت give sb an answer  در شرایطی به کار می رود که اطلاعات مورد درخواست کسی را به او می دهیم ، مثلاً او را از تصمیم خود مطلع می کنیم:

?If we offer you the job , when could you give us an answer

اگر پیشنهاد آن کار را به شما بدهیم ، کی به ما جواب می دهید؟

اما هرگاه پاسخ به سؤال شخصی را موکول به زمانی دیگر نماییم، از عبارت get back to sb استفاده می کنیم:

.Sorry , I’ll need to think about that and get back to you

ببخشید من باید راجع ره آن فکر کنم و بعد جواب شما را بدهم.

فعل answer وقتی به معنای پاسخ دادن باشد ، نیاز به حرف اضافه ی to یا at ندارد:

. answer a question / an advertisement / a person

اما اگر مقصود پاسخ گویی به مقامی باشد که شخص در برابر او مسئولیت مستقیم دارد، از عبارت answer to someone استفاده می شود .

برای پاسخ دادن به یک سؤال یا انتقاد نیز از عبارت give an answer to و در گرفتن پاسخ از کسی از عبارت get an answer from استفاده می شود.

ارسال نظر