آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغت

 Bilk

گول/تقلب/فریب

Glower

خیره نگاه کردن/اخم/ترشرویی/

 Nominal

نامی/اسمی

Monastic

رهبانی

 Blight

پژمرده/عدم رشد

Pedant

عالم نما/کرم کتاب

blithe

دوستانه/شوخ/نرم و ملایم

Pathognomonice

شاخص مرض

nuance 

 اختلاف جزیی/فرق کوچک

fervid

مشتاق/علاقه

Specious

خوش منظر و بد منظر/ظاهرا صحیح

Solecism

غلط دستوری/غلط اصطلاحی

 Jettison

به دریا ریختن کالای کشتی

 Lament

تاسف خوردن/ضجه

Gullible

گول خور

Florid

پر گل/گلگون

Fanatical

متعصب/شخص متعصب

Ephemeral

زود گذر/ یک روزه

Sedition 

آشوب/فتنه

Glib

روان/سلیس/چرب زبان

Abdicate

ترک کردن/واگذار کردن

Irascible

تند خشم/آتشی مزاج

Flag

پرچم/بیرق

Fetid

 گندیده/متعفن/دارای بوی زننده

Glower

اخم/ترشرویی/خیره  نگاه کردن

Monastic

رهبانی

Pedant

عالم نما/کرم کتاب

Pathognomoic

شاخص مرض

Chauvinist

میهن پرست متعصب

Guile 

حیله/مکر

Sobriquet

لقب/کنیه

Nascent

پیدایش/در حال تولد

Belfry

برج ناقوس کلیسا

Banal

پیش پا افتاده/معمولی

Crescendo

قوی شدن یا افزایش صدا به طور تدریجی

Frugality

کم خرجی/صرفه جویی

Corroborate

تقویت کردن/اثبات کردن/تایید کردن

Austere

ریاضت کش/سخت

Luminous

 درخشان/شب نما

Grovel

پست کردن/پست بودن/خزیدن

Sanguine 

خوش مشرب/خوش طبع/خونی/سرخ

Stratagem

حیله جنگی/تدبیر جنگی

Emulate

هم چشمی کردن/تقلید کردن

Hegemony

اولویت/برتری

Expurgate

حذف کردن/تطهیر کردن

Parley

صحبت کردن/ گفتگو کردن

Fecund

بارور/برومند/پر ثمر

Dissemble

بهانه آوردن/وانمود کردن

Sportive

ورزشی/تفریحی

Verdant

سبز رنگ/بی تجربه

iniquity

بی انصرافی/شرارت

Condone

چشم پوشی کردن از/بخشیدن

Fallow

شخم زدن/خیش زدن

Orotund

نیرومند/قوی و واضح در مورد صدا

Dogmatic

متعصب/کوته فکر

Tawdry

زرق و برق/جلف

Sully

آلوده شدن/کثافت

Vernal

بهاری

Droll

خنده دار/مضحک/لودگی کردن

Furtive

پنهانی/نهانی/مخفی

Circumspect

محافظ کار/محافظ

Malinger

به تمارض زدن/خود را به ناخوشی زدن

Eloquent

سلیس/شیوا/سخنگو/سخن آرا

Reticent

کم گو/ساکت

Audacious

بی پروا/بی باک

Diatribe

زخم زبان/سخن تلخ

Sardonic

طعنه آمیز/کنایه آمیز

Assuage

آرام کردن/تخفیف دادن

 Desiccate

درجای خشک نگه داشتن/خشک کردن

Lampoon

کنایه/هجو کردن

 Surfeit

پرخورده/زیاده روی

Grievous

دردناک/شدید/اندوه آور

Frenetic

دیوانه آتشی/شوریده

ingenuous

صاف و ساده/رک گو

Lapidary

سنگ شناس/گوهر شناس

Zeal

شوق/ذوق/حرارت

inexorable

نرم نشدنی/سخت/سنگدل

misanthrope

انسان گریز

Abyss

بسیار عمیق

Pragmatic

عمل گرا/فضول/عملی

Misssive

نامه رسمی

Nettle

خون آدم رو به جوش آوردن

Sycophant

آدم چاخان/چابلوس

Lachrymose

اشکزا/اشکی/اشکبارارسال نظر